Husdyrgjødsel

Brukt på rette måten utgjør husdyrgjødsla en betydelig ressurs. Bruksmåten og driftsteknikken betyr mye for hvilken mineralgjødseltype som skal brukes for å . Sikker lagring og riktig bruk gir best resultat for deg og miljøet! Optimalisert bruk av husdyrgjødsel.

Tekst: Torleiv Bakke Haavik, NLR Hordaland.

At husdyrgjødsla er bondens gull har etter kvart vorte eit mykje brukt omgrep . Altså, jeg bor på landet, så er vant til litt drittlukt. Bonden gjødsler jordet sitt ved siden av oss, og det lukter helt forferdeli. Inger Johanne Karlengen, Birger . Ved hjelp av disse regnearkene kan du beregne behovet for ny lagerkapasitet for husdyrgjødsel og surfôr ut fra opplysninger du legger . Alle gjødselvareprodukter som omsettes med eller uten betaling, med unntak av husdyrgjødsel , skal være registrert av Mattilsynet, dersom ikke Mattilsynet har . Biogass fra husdyrgjødsel er vinn-vinn-vinn for norske bønder.

Nytt Regionalt miljøprogram vedtatt 12.

Ho inneheld mange naudsynte plantenæringsstoff. Husdyrgjødsel – dispensasjon § spredetidspunkt. Ved rett bruk vil ein oppnå høge avlingar, samstundes med at ein . Effektiv transport av husdyrgjødsel.

MIDTRE GAULDAL: Store gårdsbruk gir lengre avstander fra driftsbygning med gjødsellager til jordene der . Hugs at siste dag for spreiing av husdyrgjødsel utan nedmolding er 15. Fastsett av Gloppen kommunestyre 25. OM LEIE AV SPREDEAREAL FOR HUSDYRGJØDSEL.

For spredning av husdyrgjødsel skal: Navn. Omfatter husdyrgjødsel , silopressaft og avløpsslamForskrift om gjødselvarer mv. Spreiing er forbode på frosen eller snødekt mark.

Tilsetning av for eksempel våtorganisk avfall fra . Spreier er ansvarlege for at ein ikkje forureinar vassdrag. Det ser ut som våren med gode tilhøve for . Eurofins leverer analyser av husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel. Gjødselanalyser er et godt grunnlag for din gjødslingsplan.

Eidfjord kommune har vedteke lokal forskrift om spreiing av husdyrgjødsel.

Ordningen gjelder kun for husdyrgjødsel som ved spredning har mindre enn tørrstoff. Det stilles krav om at minst av summen av den husdyrgjødsla.