Husbukk

Husbukk hører med til familien trebukker (Cerambycidae). Den voksne billen er -mm lang, svart eller brunsvart og har lange 11-leddete . Etter en del år kan skadene på huset bli store. Husbukk (Hylotrupes bajulus) er en bille som tilhører familien trebukker ( Cerambycidae).

FORSKJELL: Den øverste billen er en helt uskyldig løvbarkbukk, mens den nederste er en husbukk som kan gjøre stor skade.

Gjenkjennes ved en kneppelyd. På brystet har den markeringer som kan se ut som to øyne. Husbukken er en bille som er avlang (1-2cm) med lange antenner.

Du finner den fra Telemark og langs kysten rundt Agder og oppover Vestlandskysten mot . Vannbasert formel som medvirker til at virkestoffet trenger inn i. Til denne gruppen hører de mest plagsomme skadedyrene som kan gjøre til dels stor skade. Spesielt gjelder dette husbukk og.

Produkter til bekjempelse av Husbukk. Farven varierer fra gråbrun til . Det er mulig at et stadig mildere klima kan påvirke spredningen av husbukk. Kvamme sier det er gjort lite forskning på dette, men at det stadig . Jeg pusser opp et gammelt hus med tømmervegger der det er gamle spor etter borebille og husbukk.

Vil gjerne sprøyte på noe som minsker . Billen er gråbrun med to lyse tverrbånd på dekkvingene og to svarte, glinsende vorter på brystet. Hvordan unngår du borebiller og husbukker? Du skal ikke bruke gamle materialer, som har fare for husbukk.

Det er høyst usannsynlig at det er husbukk , Hylotrupes bajulus, du har fått inn med brenselet ditt. Send oss ett bilde av larvene du finner, så får . Skadedyr kan spise opp hytta innenfra Bufret 2. Det er strengt tatt kun tre typer insekter som virkelig kan gjøre skade på hytta: Husbukk , stripet borebille og stokkmaur. Jeg har kun observert dette melet i bunnen . Det latinske namnet er Hylotrupus bajulus.

Stripet Borebille kalles blant annet tremit, mit og mott.

Den er avlang og har store antenner. Stripet borebille, husbukk , råteborebille, blåbukk og myk borebille har alle forskj el- lige trivsels- og utviklingsforutsetninger. Dette betyr at noen arter vil kunne . Biologi og bekjempelse av husbukk (Hylotrupes bajulus) Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt. Husbukk – bier, biller, desinfeksjon, edderkopper, gnagere, husbukk , hussopp, hussoppsanering, kakerlakker, maur, maurfjerning – Finn firmaer, adresser, .