Høyde gjerde

Her kan det gjøres lokale unntak om for eksempel høyde , utforming og farge. Stolpeavstanden kan være 5–m, avhengig av høyde og materialdimensjon. Når du skal sette opp gjerde eller levegg er det tre ulike kategorier som er.

Det finnes også en rekke andre lovbestemmelser om gjerder og gjerdehold. Mellom vår og deres tomt står det nå et gjerde på cm.

Men tette plankegjerder rammes av reglene om levegger. Skal du bygge gjerde eller en levegg på eiendommen din? Innhegningen mot veg har enkle, lette konstruksjoner med høyde inntil m. Sjekk om du må sende byggesøknad for gjerde , levegg eller støyskjerm eller om en ansvarlig søker må sende inn byggesøknaden din.

All netting og tråd skal være av god kvalitet og dessuten . I den forbindelse kommer jeg til et lite spørsmål: min nabo har satt opp nytt hus kun ca. Klipp enten hekken din slik at . Noen reguleringsplaner kan ha bestemmelser om høyder på gjerder.

Informasjon til tiltakshaver og. Under finner du våre veiledninger. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, og avstand . Gjerde mot nabo med høyde inntil m. Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen . GJERDE : ifølge itueordeneregienee punkt skal det sekee skriftlig tii styret om.

Vi har et hus som ligger rett ved trafikkert vei, hvor det kjører biler omtrent hele tiden, og vi ønsker gjerde rundt tomten. Mot vei kan du sette opp gjerde med høyde inntil meter, forutsatt at ikke . Med offentlig vei forstås kjørevei, sykkel- og gangvei, turvei samt regulert felles atkomst. Høyde på gjerder måles fra terreng på den side hvor terrenget er høyest.

Ta kontakt med oss for for mer . Vi har høyt fokus på at gjerder og porter er utformet på en slik måte at de. Protect gjerde består av solide nylofor gitter med høyde på 2m og lengde på . Her finner du informasjon om hvordan du kan bygge ditt eget gjerde. Når du vet hvor gjerdet skal være, kan du merke opp høyden , som er meter.

Dette er et meget dekorativt og stilfullt gjerde til din eiendom.

Materiale og utførelse: stål som er galvanisert og pulverlakkert. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere . Dette kapitlet omfatter regler for prosjektering og bygging av gjerder og. Den har stor kapasitet og meget god stabilitet, med alle funksjoner lett tilgjengelig. Tips og råd for permanent elektrisk gjerde med galvanisert ståltråd.

Til kortere gjerder kan en bruke mm). Antall strenger og høyde på stolpene må til-.