Honningbier

De er særlig ettertraktet for sin fremstilling av honning, og for pollinering. De har en hårete kropp, dette gjør at de er svært gode pollinatorer (bestøver planter). I tillegg til honningproduksjonen er honningbiene våre viktigste . Bisamfunnet består av kaker av voks med honning. Bier kan formere seg til samfunn med .

Enkelte ganger kan imidlertid store svermer dra ut på egenhånd. Honningbiene er blant våre mest nyttige insekter. Visste du at det er forskjell på biene som surrer omkring oss?

Lista er total,slik at ein ser pollenverdi . Dramatiske tilstander med massedød har skapt store overskrifter. Her kan du læse en hel masse om biernes liv – især honningbier. Det er ingen tvil om at honningbier må beskyttes slik at de fortsatt kan produsere honning, og . Disse kroatiske honningbiene er ikke som andre honningbier.

Med jevne mellomrom dør store bestander av honningbier. Er løsningen genetisk manipulasjon eller kanskje robotbier? Arten kjennetegner disse naturtypene:. Dette skjer når pollen fra en blomst overføres til en annen. Blomstene utvikler seg til frukt, grønnsaker, bær . Både honningbier og ville bier er effektive pollinatorer av klodens avlinger.

Nylig kom en samleartikkel basert på. Mor og far panikker, når bier og gedehamse flyver tæt på de saftevandsdrikkende småbørn. De siste tiårene har antall honningbier minket dramatisk, nå har forskerne funnet årsaken. Jeg oppdaget her forleden at veganere heller ikke spiser honning. Slik jeg forsto det så er det av to grunner.

Allerede de gamle ægyptere havde bikuber for . Kilder: Artsdatabanken og pollineringsrapporten. Når den har fyldt sine bukser med pollen, og maven med nektar, flyver den tilbage . Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Et bisamfunn består av en dronning, noen hundre hannbier (droner) og mange tusen .