Helseplager av muggsopp

Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma,. Område for smittevern, miljø og helse. Vekst av muggsopp innendørs kan gi betydelige helseskader.

På 70- og 80- tallet ble det registrert økende problemer med helse og. Fukt, mugg , råte og andre mikrobiologiske prosesser er hyppig .

Og mange går rundt med helseplager de ikke finner årsaken til. Informasjon om fuktskader og muggsopp. Fuktskader med og uten muggsoppvekst kan være en medvirkende årsak til følgende helseplager.

Alt materiale som er infisert av muggsopp , må fjernes helt. I noen tilfeller kan gramnegative bakterier i husstøvet gi helseplager på grunn. Symptomer og sykdom kan forårsakes av mugg – og bakterievekst og av deres . Generelt sett krever råtesopper mer fukt over lengre tid enn muggsopp. Diffuse helseplager som hodepine, nedsatt konsentrasjon, allergi og uro .

Den viktigste årsaken til helseplager fra mugg tror vi er gasser som muggen produserer. Disse kan vandre gjennom tette gulvbelegg og kledte . Unngå soppangrep med Lyngborg muggsoppalarm. Ofte skyldes soppangrepet beboernes egen atferd. Muggsopp kan gi store helseplager.

Hvordan kan mugg innvirke på min helse ? Flere nyere studier tyder på at fukt og mugg er knyttet til, ikke bare forverring, men også utvikling av plager og sykdom. Blir veldig glad hvis noen vil dele sine erfaringer og gjerne solskinnshistorier. For ett år siden ble jeg mamma, måneder . Har hun krav på erstatning hvis helseplagene vedvarer og det påvises at. Deler du husvære med muggsopp øker risikoen for depresjon, konkluderer.

Selv om veden ser tørr ut, kan den inneholde store mengder muggsopp. I bobilen ble det dokumentert rikelig vekst av muggsopp , og Stavseth. Han har lest mye om muggrelaterte helseplager og mener mange ikke . Eksempelbilder av muggsopp på arkivmateriale. Typiske helseplager knyttet til eksponering av for høye konsentrasjoner av .