Hekk nabo

Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener som skille mellom naboer. Disse reguleres av grannegjerdelova. Sjeneres du av naboens viltvoksende hekk ? Trær er en av de viktigste årsakene til konflikter mellom naboer. Han har fjernet trærne inne på vår eiendom uten spørsmål om lov, men vi vil gjerne ha noe . Dessuten må man innhente tillatelse hos naboen hvis hekken skal .

Samme paragraf som regulerer trær, omtaler også hekk. En hekk kan være to meter eller lavere, og naboen kan forlange at du kutter en hekk. Eier av nabotomt vil aldri se hekken , men på grunn av at det er delvis . Naboen planter hekk på tomtegrensa uten vår tillatelse. Noen steder jeg ser på nett står det at . Naboen har laget platting helt inntil mitt gjerde. Vår og sommer er høysesong for krangel med naboen.

Trær og busker på naboens eiendom som tar bort utsikt eller sol, skaper mye konflikt.

Naboer har plantet hekk på vår felles plen! Kan nabo gjøre som han vil med en felles hekk ? Dersom tålegrensen er overskredet kan naboen kreve hekken fjernet. Tålegrensen er overskredet når hekken er unødvendig eller urimelig til ulempe. Det står et gjerde på tomteskille. Har fått flere beskrivelser på reglene for hekkplanting.

Rettsforholdet mellom naboer er regulert av naboloven – lov om. Hekk som lyt reknast for grannegjerde, går ikkje inn under denne lova. Treet må være til skade eller særlig ulempe for naboen , og dette må han bevise.

Jeg blir litt oppgitt idag, kikker ut og ser at våre nærmeste naboer har satt opp hekkplanter mot vår eiendom. I deres fulle rett, for det er satt ca . Forholdet til naboen surner fort når vilvtvoksende hekker skygger for solen og ulovlige tilbygg eller gjerder settes opp. Men Vidar Sælen frykter nye gaffeltruck-angrep. Kvinne fjernet hekk og hageplanter hos naboen mens de var borte.

Hekken er genial, den skjermer både hage og bolig for innsyn, vi har store vinduer som folk ville kunne se rett inn hvis hekken hadde vært . Vi har en hekk på delet mot naboen , den består av blant annet grantrær som er opp til fem meter høye.