Hekk busker

Tettvokste busker som passer godt til klipt hekk. Tåler skygge, men blir finere med litt sol. Denne kan holdes veldig lav og den kan være et godt alternativ til . Mange av dem blomstrer fint, andre har dekorative blader.

Alt fra bærbusker til litt store, blomstrende planter og busker og . Paret ønsker seg derfor en hekk som reduserer innsynet.

I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn cm. Hekker og beplantning har hatt gode vekstvilkår på tross av kaldt og vått vær. Med tanke på plasskrav og beskjæring er det to prinsipielt ulike typer hekker : 1. Plantene får her utvikle seg som frie busker. Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Du finner et stort utvalg av busker og trær som kan brukes, men klimaet . Bladene får rødlig eller gul høstfarge.

Danner en slank, opprett hekk uten beskjæring. Vi har utarbeidet en brosjyre som gir deg tips og råd.

Brosjyren Klipp busker og trær finner du her. Hekk , busker og trær fra din eiendom ikke må skjule trafikkskilt, veinavnskilt eller signalanlegg. Vegetasjon fra din eiendom ikke hindrer trygg ferdsel på fortau,. Du som eier eller er bruker av en eiendom er ansvarlig for at vegetasjonen ikke skaper trafikkfarlige situasjoner.

Det betyr at du må klippe hekk , busker og trær . Folk som bor langs trafikkerte veger må klippe hekker og busker på eiendommen sin – av hensyn til egen og andres sikkerhet. Ofte har planting av busker eller hekker flere hensikter – for skygge, adskilling eller kanskje som . Trafikksikkerhet er også ditt ansvar. Hekk og busker på eiendommen din kan hindre frisikten, og vil dermed kunne være en trafikksikkerhetsrisiko. Beskjæring av busker og hekker , tenk sikkerhet.

Trygg skolevei – klipp hekk og busker. Foto: Nordsveen Det nærmer seg skolestart og vi oppfordrer vi alle . Veileder til et trafikksikkert nærmiljø. Har du tenkt på at hekken din kan være årsak til en ulykke ? Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei.

Dersom din eiendom har avkjørsel mot veien . Klipp hekk og busker – tenk trafikksikkerhet!