Gjerde sau

Gjerde til sau og geiter utføres best og mest økonomisk med et gjerde fra Poda. Nettgjerde med Poda Supernett eller det orginale Poda gjerde med Insultimber . Den regulerer både oppsett av nye gjerder , vedlikehold av allerede eksisterende gjerder og det kostnadsmessige aspekt ved dette. Fôringsautomat for tilskuddsfôr til sau og storfe på beite.

Elektronisk gjerde gir nye beitemuligheter. No Fence – testing sau foto Anita Land. Usynlige elektroniske gjerder kan revolusjonere bruken . Monteringsanvisning el- gjerde. Permanent gjerde med ståltråd for sau. Det man hovedsakelig går etter når man velger apparat er hvor høyt over bakken den nederste tråden skal sitte, og hvor langt gjerdet skal være.

Kva gjerde og stengsel ein skal nytta ved styrt beiting vert avgjort av ulike faktorar som:. Elektrisk nettinggjerde for sau , geit og gris. Kraftfullt el gjerde til storfe, sauer , hester og vilt.

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Jeg har hytte på fjellet og plages av sau og kuer som trasker rundt på eiendommen. Henvendelsene er få fra hytteeiere når det gjelder oppsett av gjerde.

Det er ikke kun strømnettet som kan være en dødsfelle for sauer og . Sauebonde Reidar Hansen har funnet et gjerde som holder ulven ute. Gjeteren AS er norges eneste produsent av gjerdeapparater. Vi leverer strømgjerder både midlertidige strømgjerder og permanente strømgjerder. Det siste gjelder spesielt for sau. Nofence kan på denne måten revolusjonere beitebruken.

Gjerde skal oppføres slik at beitedyr ikke kommer til skade eller blir sperret inne. Kristoffer og Poitr lager først hull med spett . Politiet fant så kritikkverdige forhold hos sauebonden, skriver Agderposten.