Fuktighet i betong

Før betong tildekkes skal relativ luftfuktighet (RF ) måles og godkjennes. Tette hellimte belegg på for fuktig betong : ▫ Limet forsåpes (hydrolyse) av høyt alkalisk fuktnivå og mister heften. Søk etter fuktighet kan gjøres på alle materialer bortsett fra metall eller.

RF-metoden (RF= relativ luftfuktighet ) er den mest anerkjente metoden, da den er uavhengig av . Som en regel betrakter man relative luftfuktighet på over som fuktig og fare.

Controll Betongtett er et dyptrengende, fargeløst og giftfritt behandlingsprodukt. Gir permanent beskyttelse av murverk og betong mot fukt og vanninntrengning. Fukt fører raskt til store og omfattende skader på bygningen. Det er fasader, grunnmur, betong , kjeller og tak som har de største fukt og råte . Vi kartlegger, gir råd og utfører målinger ved alle typer fukt og fuktskader. Den duger ikke på betong, den funker på treverk.

Da jeg tok av dette kom jeg til betongen , og det var tydelig våte flekker. Under betongen har jeg gulvvarme, som er lagt i .

Mur og betong er porøse materialer, en tredjedel er hulrom. Fuktighet som nedkjøles på vandringen innenfra og utover, blir til små vanndråper. Synlig fukt på innsiden av yttervegger av mur og betong kan komme utenfra, men kan også være kondens.

Lokale, avgrensede fuktflekker kan . Våre impregneringer for betong er kvalitetssikret og dokumentert etter alle gjeldende. Men på grunn av betongens porøsitet er den følsom for vann og fukt som . Ved montering på betong må alltid fuktigheten måles. Ved høyere fuktighet enn dette må fuktsperre . Dette gjør at mange huseiere ikke er oppmerksom på farene. Tiltak som strengere krav til maks.

For hvis vegger og golv ikke er beskyttet mot fukt fra grunnen, så kan råte og sopp utvikle seg inni konstruksjonen uten at man oppdager det. Selv om utstyret er forholdsvis dyrt, kan vi . All betong inneholder alkalier, men det er først når relativ fuktighet –RF- overstiger at det blir et problem. Alkaliene vandrer oppover og spiser opp lim og . I årevis har kjelleren stått tom på grunn av fukt.

Prøving av betong til gulv : relativ fuktighet og uttørkingssvinn.