Fritt skolevalg barneskole

Foresatte kan søke om skolebytte til en annen skole enn nærskolen. Jeg har søkt jenta mi over til en annen skole enn den hun kom inn på. Det er fritt skolevalg , men barn som sogner til skolene blir først prioritert. Det er opp til kommunen om søknaden blir innvilget.

Dette kan sprenge kapasiteten på den enkelte skole. Det understrekes til sist at kapasitetsproblemer grunnet praktisering av fritt skolevalg , .

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Kommunen har vedtatt en forskrift om opptaksområder for hver enkelt skole. Det kan søkes om at et barn kan få . Vi er enda et steg nærmere fritt skolevalg over fylkesgrensene med denne lovendringen som vi nå foreslår. TØNSBERG: Friere skolevalg skulle være et pluss for brukerne, men kan.

Hvis vi flytter, innen samme by. Er det ikke blitt fritt skolevalg nå? Kan barnet mitt forsette på samme skole selvom det ikke er den nermeste . Det innebærer at hvis en elev velger en annen skole , vil denne skolen få tilført .

Foreldre kan, etter Opplæringsloven §8. Søke annen skole enn nærskolen. Elever kan søke plass på en annen skole enn den de holder til, så fremst det er ledige plasser ved den aktuelle skolen. Tromsø kommune sitt offisielle nettste med informasjon om kommunale tjenester.

I tillegg har Stavanger Fritt skolevalg. Retningslinjene for skoleplass gjelder både de som begynner på . I Stavanger er det videre innført fritt skolevalg. Mer informasjon om skoleplass får du . En skole er ikke god bare fordi inntakssnittet er høyt. Med fritt skolevalg blir vi naturlig spredt mer utover byen og møter nye miljøer og . Starte eller bytte skole , innskriving, skolebytte, utsatt skolestart.

Haugesund kommune praktiserer fritt skolevalg for elever på ungdomstrinnet. Dersom du velger en annen skole enn nærskolen, må du sende inn en skriftlig søknad . De to barna byttet skole fra Byskolen til Mosserød da familien flyttet utenfor. Ja til flere store skoler – blant annet en helt ny barneskole på Borgen. Ski kommune har fastsatt skolekretsgrenser som definerer hvilke adresser som hører til hver skole.

Ni av disse er rene ungdomsskoler og tre er kombinerte barne- og ungdomsskoler. Det sier Jan Anders Hop som er rektor ved Kurland barneskole.