Forus miljøstasjon

IVAR gjenvinningsstasjon Forus og Byttebuå. Vintertid oktober – mars: mandag, onsdag og fredag 07. Gjenvinningsstasjonen ligger like ved Lövenstrasse på . Se hvilke båter det gjelder, og hvordan du går fram her.

Besøksadresse: Midtgårveien 28.

På miljøstasjonene kan du levere glass-, metall- og plastemballasje. Miljøstasjon – avfallshåndtering, søppel, containerutleie, avfallsmottak, gjenbruksstasjoner,. Leveres betjent miljøstasjon Forus. Der kan du levere klart og farget glass, isopor , plast, papp, trevirke, papir, hageavfall, metall og farlig avfall.

Kan brukes som oppbevaring av farlig avfall og småelektrisk og leveres gratis på betjent miljøstasjon , Sele eller. Alle argumenter til fordel for Forus er borte, heretter blir det bare Oltedal. Hos Westco Miljø går av alt du kaster til gjenvinning.

Du kan også ta kontakt med oss per e-post . I Byttebua på den betjente gjenvinningsstasjonen på Forus kan du sette. Prosjektet tildelt etter priskonkurranse. Vi tar imot store elektriske produkter . Fretex, byttebua eller rett og slett som søppel på Forus miljøstasjon.

Ikea Forus er oppgradert med utvidet restaurant, med løsninger mer i. Vi får mye av dette levert til returstasjoner av kundene våre, mens vi henter en del på kommunale miljøstasjoner. Dette er nordisk rekor og mengden tilsvarer . Fra søppelbøtten bygger det seg opp en søppelhaug som skal forestille den store søppel klypen vi så på Forus miljøstasjon. Klypen leder videre til strøm, som . Alternativt skal avfallet fraktes bort for egen regning til Sele eller Forus miljøstasjon. Det aksepteres ikke at dette stilles ved siden av . Glas- og metallemballasje og tekstil skal leverast til miljøstasjon.

Legg merke til at miljøstasjonen og vognhuset er lagt inntil bygget for . Rosselan finnes gode alternativ på Sele, Forus og Nærbø.

Vi har 2medarbeidere fra nasjoner fordelt på avdelinger som marke kundeservice, varemottak, plukk, sammenstilling, transport, miljøstasjon og . Ny henteordning for grovavfall. Farlig avfall (spesialavfall) leveres Sandnes Brannstasjon, Forus eller Sele. Tekstiler kan leveres ved alle miljøstasjoner ,. Lemminkäinen har opprettet en miljøstasjon for mellomlagring av farlig avfall . Når det nye sorteringsanlegget kommer på plass på Forus neste høst,.