Fjerning av trær

Du kan ha rett til felling av naboens trær gjennom naboloven. Når solen kommer frem kan det være at naboens trær skygger for din sol, eller det kan være at trærne tar utsikten fra din eiendom. Fjerning Av Trær – aktiv trefelling, anleggsgartner, barklegging, bartrær, belegningsstein, beplantning, beskjæring, beskjæringssager – Finn firmaer, adresser, . Utgangspunktet for vurderingen er . Trær er en vanlig årsak til konflikter mellom naboer. I denne artikkelen gjennomgår vi reglene som gjelder for trær på egen tomt og på .

Og at det blir kjørt vekk og levert på egnet sted. Lov om rettshøve mellom grannar” av 16. Trær og vekster kan for noen være dekorative og gi ly og hindre innsyn, men. Naboens trær som står nært inntil tomtegrensen kan være til ulempe. I grannelova § reguleres når du kan få fjerne naboens tre.

En av fem irriterer seg over naboer som har trær som stenger for utsikten. Beklager ulovlig fjerning av trær. Tilsyn: Harald Sundsdal (Einar Sundsdal AS), Knut Haarklau (Haarklau, Lindeberg, Egeland AS), nabo Liv . Det har vært stor strid om det .

Jeg brydde meg ikke om disse trærne utover løv, men det er . Tradisjonell praktisk trepleie som beskjæring, kroneforming, rotbeskjæring og sikring. Vi vil gjerne ha fjernet trær aom står på utsiden av gjerdet, mot aronnesveien. Vi må alltid forholde oss til reguleringsplaner og -bestemmelser, samt . Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener som skille mellom naboer. Disse reguleres av grannegjerdelova.

Felling og fjerning av både trær og kvist. Trærne står langs tomten vår og det er . Reguleringsplan, Nordstrandskråningen. Private hekker og trær langs offentlig vei. I tettbebygd strøk kan vegstyremakta kan gi pålegg om fjerning av. Bodø kommune får mange henvendelser om felling av trær på kommunal grunn.

Busker og trær kan være kilde til stor irritasjon naboer imellom. Styret kan også få henvendelser fra beboere som mener at et tre bør fjernes. Dette gjelder både høy- og lavspentnettet.

Park og uteområder : Beskjæring busker og trær.