Fanghekk storfe

Sisu Hest og Husdyr tilbyr flere ulike fôringsfronter – Front med fanghekk – Bøylefront. Våre velprøvde og holdbare fanggitre med 1½ eller 2” over- og underrør. Alle våre skiller og grinder er teleskopiske. Praktisk tilrettelegging ved inseminering av storfe.

I Kellfris brede utvalg av fôrhekker og kalveskjul finner du modeller og størrelser som er spesielt tilpasset storfe , hest og sau.

Du minsker fôrspill og kan fôre . I Landbruksdepartementets forskrift om hold av storfe heter det at . Siden jeg har liten erfaring med storfe kunne jeg tenke meg en rase som. Vi importerer og selger direkte til kunder, uten fordyrende mellomledd. Vi leverer utstyr til slaktefjøs. Fangfronten har regulerbar halsåpning.

Les flere artikler om innendørsmekanisering storfe.

To nye LED-lyssystemer for kufjøs gir økt melkeytelse, reduserer energiforbruket. Forskrift for hold av storfe gir en del retningslinjer med mye fornuft. Transportkasse for storfe , sau, geit og gris. Tegle transportkasse er velegnet til både transport, . I vinterhalvåret skal storfe ha tilgang til et bygg med minimum tre vegger og. Flertallet av binger (39) hadde fikseringsmulighet for dyra, oftest en fanghekk.

SISU hest og husdyr tilbyr skreddesydde og komplette løsninger av topp kvalitet til dine storfe. Tilbud for Norturamedlemmer – fastpris. Dette kan være et spesielt areal i. Galvanisert forkorg med tak og fanghekk for storfe uten horn. Markedsføring og produskjon er.

Jyfa kombinert vogn til foring fanging og transport av storfe. Fanghekk , fanghekk , fanghekk. Kassene kan leveres med triangel, HMV og 3. Kassen kan alternativt også leveres med fanghekk for storfe.

Stikkord norske: Storfé , kjøttproduksjon,.

Erik og Arnstein Ottva treinnredning med fanghekk , ombygging. En fanghekk består av tjukke jernrør og låser seg rundt halsen når. Storfe : Desse gjekk ute heile tida, og delte leskur med hestane. Foring nedmed vegen, ei ekslusiv fòrkorg med fanghekk og tak over. Då dei nyleg inspiserte garden var dyretalet storfe av ulike storleik.

No krev Mattilsynet at tilfredsstillande fanghekk kjem på plass før 1. Han legger til at okser og kviger har egne binger med fanghekk. Det står at storfe på utmarksbeite skal ha daglig tilsyn.