Enova tilskudd

Du kan få tilskudd til et eller flere av disse tiltakene. Har du ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt! Fjerning av oljefyr og tank Få. For deg betyr det også bedre bokomfort og reduserte energiutgifter.

Her finner du informasjon og veiledning som er nyttig før, under og etter at du har søkt om støtte fra Enova.

Husk at du også alltid kan kontakte oss på telefon, . Dersom jeg krysser av for ekstra støtte til Utfasing av oljekjel og oljetank er dette gjennomført etter Enovas kriterier. De fleste typer varmepumper gir deg rett til støtte fra Enova. Både bergvarme- ( væske-vann), luft til vann-, og avtrekksvarmepumpe støttes av Enova. Enova – energirådgivning og økonomiske tilskudd. Gjennom Enovatilskuddet kan du få penger tilbake for en rekke energitiltak hjemme.

Gjennom støtteordningen Enovatilskuddet gir Enova nå rettighetsbasert støtte. For at du skal kunne motta støtte, må tiltakene allerede være utført!

Logg inn ved hjelp av en av dine . Tilskudd fra Enova kan nå være . Fra nå av kan du nemlig få penger tilbake fra Enova om du oppgraderer . Enova sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere: Enovatilskuddet. Om du skal renovere eksisterende næringsbygg eller bygge nytt, bør du ta energismarte valg. Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper . Enova har mange tilskudd som du kan søke om . Sitter du med planer, eller har du kanskje det siste året etterisolert huset og byttet vinduer? Derfor måtte tømrer Jo Aspås bygge et nytt hus inni det.

Enova gir nå tilskudd til husholdninger som utfører . Enovas støtteordninger for gjennomføring av lønnsomme energi- og klimatiltak kan være aktuelle for utbyggere og . Våre rådgivere tilbyr utarbeidelse av søknader som gir grunnlag for . Enovas tilskuddsordning er et bidrag til husholdninger som ønsker gode og. Kjøper av tilskuddsberettiget utstyr og mottaker av tilskudd må være medlem av . Få tilskudd fra Enova til kjøp av Ustekveikja Smart Energipakke fra HomeControl. Med HomeControl varmestyring kan du legge opp så mange varmesoner du .