Dyrking av mais

Høyden kan variere fra til over . Erfaringer fra dyrking av mais som fôrvekst. Forsøksringen SørØst, 2) Planteforsk Løken . Mais dyrkes på friland på et lunt og solrikt sted. Frøene kan såes inne – uker før utplanting, eller de kan såes direkte på vokstestedet.

Mais er en dyrket (domestisert) form av den ville teosinte (Zea mays ssp. parviglumis).

Molekylær og arkeologisk datering peker begge mot at de skilte lag for . Generelt om ulike grønnsaker, krav til dyrking og tips til hvordan man. Tidligere hadde vi midler som . Vi må spørre noen som driver med mais. Vi vil importere genmodifisert mais fra Spania, men tør ikke dyrke den samme maisen her hjemme.

Ingen kjenner til opprinnelsen til maisplanten, men den stammer trolig fra . Derfor egner det seg spesielt godt for nettopp dyrking av mais , . Anbefaler forbud mot dyrking av GMO- mais.

Miljødirektoratet tilrår at det legges ned forbud mot dyrking av den genmodifiserte maisen MON810 . En stor del av hagen går med til dyrking av mais. Bioteknologirådet seg om dyrking av Bt1 og konklusjonen var at rådet. Miljøvernere er kritisk til avgjørelsen. Ensidig fokus på dyrking av mais som påvirker både ernæring og . Begrunnelsen er at det ikke er bevist at . Sier nei til dyrking , men ja til import av GMO- mais. EU dyrker raps og USA dyrker mais.

Under dyrkingen slippes det ut mer karbondioksid fra fossilt brensel, blant annet fra landbruksmaskiner, . For første gang har Gurine Seland prøvd seg på dyrking av mais. Nå inviterer hun til selvplukk. Vet ikke høyden på Grow Camp, men mais blir jo opp mot 2m høye.

Maisplukking RUUTHSBOMAIS Ta familien med på selvplukk. VELKOMMEN Du befinner deg nå hos en RUUTHSBOMAIS- dyrker. Maissorten her er spesielt søt .