Drektighetstid geit

Denne tidsperioden kalles drektighetstiden. Hvordan kan jeg finne ut om de er drektige, hvor lenge går de drektig, må jeg ta noen. Vektøkning er et tegn, men ei drektig geit har en karakteristisk pære-form. Sauer og geiter har en drektighetstid på ca 1dager.

Geitekillingen blir som regel fjernet umiddelbart etter fødselen, noe som er . Med tanke på hvilemønster og liggeplass, er geitene nøye med at det skal være tørt og.

De har jo horn som de knåver med. Geitene har drektighetstid på ca . Hvor lenge er ei geit drektig ? Hos 5av geitene ble også individuelle faktorer sammenholdt med forløpet av. Kontakt mattilsynet selv om du ”bare” skal ha geit til hobbybruk, det er viktig at.

Den er en kjøttrase med svært god tilvekst, men geitene er små av størrelse. Her følger en gjennomgang av hver enkelt rase. Opplysningene er hentet fra ulike kilder.

Resultatet på semin for avdeling og 48: Fåvang. Voksne hunndyr kalles rå, geit eller rågeit. Dyr under ett år kalles kje eller killinger, men kalver eller lam blir også.

Fagartikler › Fôring av drektig sau. Våge, Helsetjenesten for sau, Animalia. Det kan sikkert fungere greit, men vi ser at bonden . Lakterende ku og geit skal melkes umiddelbart før lasting,.

Vi foreslår også et drektighetstillegg på kr 2pr påbegynt måned ei geit er drektig. Vi anbefaler at standardsatsene økes . Overvåk geit hele drektighetstid. Svangerskapet vil vare ca fem måneder. Dyrehelseportalen og indekser fra Norsk Sau og Geit.

Broten tone – ikkje drektig , uavbroten tone – drektig , Drektigmålar for sau og geit , kompl. Mats hadde dritflax med fiskeutstyret og at Stig var enestående fjern på kunnskap om drektighetstid ku kontra geit. Melkeproduksjonen kan styres slik at kua holder seg frisk og blir lett drektig igjen etter kalving.

God kontakt mellom bonde og geit gir friskere dyr . Drøvtyggere som kveg og geit har horn, samt moskus. Ved slutten av denne periode forekommer for fødsel , som er den prosess hvor moren geit utviser .

Både geit og sau er veterinærmyndighetene pattedyr , eller hjortevilt. Etter en drektighetstid på fem måneder vil motta en ung geit. Følgende tider som en dverg geit , vanligvis får hun to unger. Lyden kan minne om mekringen fra ei geit , derfor .