Dekningsbidrag ammeku

Dekningsbidrag – god og dårlig drift. Viktigste måleparametrene er dekningsbidrag pr ammekuenhet. Drektighet på ei ammeku vil variere noe fra rase til rase, men normal drektighetslengde er 9. Dei beste produsentane oppnår eit dekningsbidrag pr.

For ein gjennomsnittprodusent . Valg av driftsopplegg – ammeku.

Regnskapstallene fra Tveit viser et gjennomsnittlig dekningsbidrag på 12. NILF har bare ett referansebruk som omhandler ammeku , men på . Fokus på enkle og billige byggløysingar til ammeku. Forskrifter og offentlige krav til ammeku = forskrifter og. Storfèkjøtet opplevde ein noko meir moderat vekst, dekningsbidrag pr.

For – Ingar Andersen og Anita Johnson har økt produksjonen fra til årskyr, med dekningsbidrag på 16. I tabellen nedenfor finner du dekningsbidrag for en konvensjonell besetning med ammekyr . Den svenske fikk et bidrag på rundt 800.

Tilsvarende ville en norsk produsent hatt et dekningsbidrag på 269. Planlagt omlegging fra mjølk til ammeku. Alternativt driftssystem for ammeku på Mellem gård. Ammeku produsent intensivt med 3-‐kalver pr. Beitekvalitet og skjøtsel vises direkte i. Referansetal viser at ammeku fekk 167.

Denne viser kva dekningsbidrag (DB) kvar enkelt produksjon. I statistikken for ammeku inngår både:. Her får du en relativt grei oversikt over hvor store de forskjellige inntektene og . Vi vil komme innom tema som valg av driftsopplegg, storferaser, dekningsbidrag og driftsplan.

Det hjelper helt klart med bedre dekningsbidrag , da dette er ren fortjeneste på bunnlinjen. Et paradoks er at talla fra Tveit Regnskap både for melk, ammeku og . I sum gir dette et høyt dekningsbidrag. Finnes det noen beregninger på gjennomsnitt overskudd (ev. dekningsbidrag ) pr kalving? Det er selvfølgelig store variasjoner,.

Kva skil den gode produsenten av ammeku frå resten?