Calluna

Et kjært tegn på sensommer og et lite ”Hei” til høsten. Den er en kjær redning for potter og kasser. Slekten er nær beslektet med poselyngslekta (Erica). Den tåler frost, og blomstene blir sittende på etter at frosten har kommet.

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Their fabulous ability to change color year-roun . Calluna er så tørst at den trives best ute. Lyng, bustelyng, brysslyng, bulyng, grålyng, hestelyng, rubbelyng, røssbærløng, røskjelyng. Vokser på åpen, tørr og mager mark. Vi har lång erfarenhet inom bland annat miljökonsekvensbeskrivning, naturvärdesinventering, . Typekit is the easiest way to bring great type into your workflow, wherever you . A touch of black ensures that it appears more lilac than pink, making .

PLANTING: Sun – partial shade, dry – moderately moist, well-draine moderately rich – poor, aci peaty soil. Kjennetegn: Inntil ein halv meter høg med hard stengel. På blomstrane er det dei lysraude begerblada som er dominerande.

Heather is an abundantly flowering, low shrub in the heath family. It is famous for the carpets of purplish flowers that enliven the Scottish moors . The accommodation is run by Alan and Sue Kimber. A popular, low-growing perennial shrub with striking colors that is perfect for gardens and planters. Stems are packed with tiny green leaves and flowering spikes.

Long-lasting colour from summer to winter. Try, buy and download these fonts now! A range of cut pile twist carpets in warm to dark neutral tones.

Det blir et flott blikkfang utover . Heaths and Heaters available at Digging Dog Nursery. Vetenskapliga synonyErica vulgaris L. Røsslyng Hedelyng Kanerva Beitilyng Heather Besen- . It is in leaf 12-Jan It is in flower from Jul to October, and .

Learn more about the Heather – with amazing Heather videos, photos and facts on Arkive.