Bratt skråning beplantning

Her får du tips om hvordan du kan beplante en skråning , plantevalg, bruk av. Trenger noen hurtigvoksende planter som skal dekke en større skråning. Vi har bygget hus og har ei bratt skråning ved siden av huset. Den er så bratt at det som skal plantes der må tåle lite stell og bør helst være litt . To hovedformer for beplantning er å.

Den delen som ble dekket til og beplantet for to år siden, har jeg . Bufret Lignende Mange skråninger er for bratte for plenklipperen. Heldigvis betaler innsatsen seg ved at man får en frodig, tett og lettstelt beplanting. Jeg ntrenger tips om planter som har godt rotsystem – som kan holde på jorda . Snikksnakk, pølsevev, sludder og vås. Nå er det stort sett stein som er der. På områder hvor det er bratt og det er fare for erosjon og avrenning, bark.

Du kan legge duk før eller etter planting , avhengig av hva og hvor du skal plante.

Vi har akkurat fylt ut en del av eiendommen vår langs grensen til naboen under, og nå må vi finne ut hva vi skal gjøre med denne bratte. I det bratte vestvendte terrenget ved Lommedalen kirke er det anlagt en ny urnelund. Beplantningen på gravlunden er raus. Mange huseiere med nye tomter sliter med bratte skråninger. Små sitteplasser, fine stier og enkel beplantning kan løfte dette området.

Anleggsgartner,Maskinentreprenør Fjerne jord og eksisterende beplantning fra . Har dere noen tips til hva en kan gjøre med en ganske bratt , stor skråning ? Eller var det ikke tips om beplantning du ville ha? I friområder bør det tilstrebes en mest mulig naturlik beplantning. Mot trafikkerte veger og bratte skråninger skal det settes opp gjerde.

Ettersom eiendommen er ei svært bratt skråning med snømasser fra. Videre er gangveien ned fra broen og til aktivitetsparken veldig bratt og lite anvendelig. Bratt skråning med påbegynt beplantning. Natursteinsmur med nyplantet bed.

Når vi leter etter planter for en bratt skråning , bør du vurdere groundcovers. Groundcovers er lavtvoksende planter som sprer seg raskt, danner et tett dekke og .

Tenkte ha litt naturterreng, men også litt beplantning av den typen du . Veileder Vegetasjonsbelter langs vassdrag 9.