Blomsterengfrø

Nå kan drømmen bli virkelighet med denne gress og . Blomsterengfrø bør fortrinnsvis såes på relativt tørr og mager jord. Det dreier seg altså ikke om sortsmateriale som er foredlet fram, men om ulike . Interessen for gammeldagse blomsterenger er blitt stor de siste årene. Her får du forskerens tips om hvordan du kan lage din egen eng med blomster og urter. Spirer av blomstereng frø (?) innlegg 3. Vårt omfang av omsetning av blomsterengfrø har de siste år blitt vesentlig redusert.

Dette skyldes ikke redusert etterspørsel, men vansker med . Her har jeg bodd en par dager nå! En blomstereng er for mange selve symbolet på norsk sommer. Humla er vår viktigste pollinator, det . Felleskjøpet leverer frøblandinger til parker, ball-løkker, naturområder, anlegg og torvtak. Blandingene er sammensatt av ulike grasarter og sorter som utfyller. Det reduserer konkurransen fra . En fremtid for norsk blomsterengfrø ? Bioforsks fjellfrøblandinger inneholder ikke blomsterengfrø.

Den siste hagetrenden er ville blomster, så nå kan du droppe plenklipping.