Beplante bratt skråning

Her får du tips om hvordan du kan beplante en skråning , plantevalg, bruk av. Trenger noen hurtigvoksende planter som skal dekke en større skråning. Vi hadde en bratt , steinete skråning nesten uten jord.

Jostein Sundby fra firmaet Vital . Mange skråninger er for bratte for plenklipperen.

Den delen som ble dekket til og beplantet for to år siden, har jeg . Forslag til veldig veldig bratt skråning ? Nå er det stort sett stein som er der. Jeg ntrenger tips om planter som har godt rotsystem – som kan holde på jorda . Beplantningen trenger heller ikke koste en krone. Alt av planter som kan dekke en skråning blir jo slik at det er jobb frem til. Mange huseiere med nye tomter sliter med bratte skråninger.

Små sitteplasser, fine stier og enkel beplantning kan løfte dette området.

Hageeieren erstattet omfangsrike og plasskrevende skråninger med. Tomten ligger høyt og fritt, i en bratt bakke. Ettersom eiendommen er ei svært bratt skråning med snømasser fra. Har også en nokså bratt skråning som trenger lettstelt beplantning om kvele.

I det bratte vestvendte terrenget ved Lommedalen kirke er det anlagt en ny urnelund. Videre er gangveien ned fra broen og til aktivitetsparken veldig bratt og lite anvendelig. Støttemur forhindrer at bratte skråninger sklir ut og gir et flott og ryddig utseende. Med trygg mener vi planert, beplantet eller lignende, sier Vidar . Bratt skråning med påbegynt beplantning.

Natursteinsmur med nyplantet bed. Bratte skråninger øker sannsynligheten for at et kjøretøy velter ved utforkjøring. Når vi leter etter planter for en bratt skråning , bør du vurdere groundcovers. Groundcovers er lavtvoksende planter som sprer seg raskt, danner et tett dekke og . Litt for bratt skråning til plenklipping. Ny terrengendring skal ikke medføre brattere skråninger enn 1: så lenge sikkerhet.

Hotellanlegget har tre forskjellige bassengområder og store beplantede. Navnet Terra Montosa betyr bratt skråning.

I friområder bør det tilstrebes en mest mulig naturlik beplantning. Mot trafikkerte veger og bratte skråninger skal det settes opp gjerde.