Avlusing av laks

Mattilsynet er bekymret for den økte bruken av mekanisk avlusing av laks. SkaMik AS tilbyr ny og banebrytende teknologi for mekanisk avlusing av laksefisk. Avlusing av laksefisk med Optilice: Effekt på avlusing og fiskevelferd. Lakselus, skottelus, laks , ørret, Optilice, velferd.

Tusenvis av laks døde under mekanisk avlusing.

Dette gjøres helt uten medikamenter, . Hydrolicer drifter og produserer utstyr for mekanisk avlusning av laks. Hydrogenperoksid er toksisk for laks og akutt dødelighet øker med . Denne duken skal sørge for at merdene blir tette under avlusing av laks. Forskerne testet ut fire forskjellige duk-design under ulike strømforhold. Mekanisk avlusing med FLS–avlusersystem- dokumentasjon av fiskevelferd og.

Enabler One på tre matfisklokaliteter med laks.

Ved avlusing av stamfisk med ferskvann måtte behandlingen. AQS Odin under avlusing , med hjelpefartøy. Dåp av Apollon – nytt fartøy for miljøvennlig avlusing av laks. Stereokamera og egenutviklet programvare detekterer lus når laksen svømmer. Spyler 2tonn fisk lusefri hver time med mekanisk avlusing.

Hemnes Mekaniske verksted har laget en flåte for avlusing av laks. Av Anders Mangor-Jensen, Lars Helge Stien, Jan Erik Fosseidengen og Ragnfrid Mangor-Jensen. Erlend Grøntvedt og Ståle Fjukstad t. Laksen bades ikke i lunkent vann – den spyles, og det tåler hverken lusen eller laksen. I løpet av minutter døde over 126.

Fra smolt til ferdig slaktet laks – SinkabergHansen AS – Duration: 11:09. Det blir nedsatt mulighet for avlusing for vill laksefisk ved periodevis . Laksehospitalet” HeliXiR er en ny metode for avlusing av laks som sparer miljøet for utslipp. Studenter fra Gullmarsgymnasiet. Når det melder seg behov for behandling av laksen.

Da er vi en sikker og kvalitetsbevisst samarbeidspartner.

Avslusingen skjer ved at laksen sluses gjennom et spylesystem med sjøvann. AQS bygger nå opp et spesialkonsept for badebehandling av laks med . Men de nye metodene for avlusning av laksen fører til dårligere. Det er to årsaker til at bruken av medikamentell avlusing er på vei nedover: .