Villaks

Tidlig utviklede, store, feilfrie finner. Hittil har forskning vist at villaksen inneholder mindre miljøgifter enn oppdrettslaks. Det nye norske studiet viser helt motsatt resultat.

Det seier Anne-Katrine Lundebye, seniorforskar ved . Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet.

Vanlig laks kommer fra oppdrett. Villfanget fisk er bedre enn oppdrettsfisk. Makrell og sild er bedre enn oppdrettslaks, hvorfor? Laks som har rømt som voksen, kan gjenkjennes ved at de har mer avrundede og splittede finner enn vill laks.

Gjellelokket er gjerne forkortet, . Mange flekker på gjellelokket, som kan være forkortet eller skadet. I en foreløpig rapport beregner Veterinærinstituttet at lakselus fra oppdrettsanlegg har lav betydning for dødelighet hos utvandrende villaks i . Lakselus tar livet av en av ti villaks.

Når vi snakker om villaks , er det arten atlantisk laks vi mener. Nærings- og fiskeridepartementet har lagt frem en foreløpig rapport om risiko for lusepåvirkning på villaks. Camp Villaks er sommerens store eventyr. Rått fiske, ny kunnskap, og mye moro. Villaks Lokalmat – Bransjeportalen for lokalmat for hele Norge – Matmerk.

Johannes Holmen leder Forskningsrådets arbeid på villaks på tvers av flere programmer. Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) la i . Denne artikkelen går gjennom noe av forskningen som er gjort på både oppdrettslaks og villaks , og fokuserer på studier eller meningsartikler . Professor mener villaks er mye sunnere. Vi leverer norsk villaks på bestilling. Laksen kommer som hel fisk og er dypfryst. Ny undersøkelse viser at oppdrettslaks ødelegger laksebestandene.

Den ser ut som en villaks , men er det ikke. Det er en gang for alle slått fast at rømt. Skrevet av Frode Staldvik (daglig leder for Kunnskapssenter for laks og vannmiljø) og Tone Løvold (seniorrådgiver).

En minneverdig opplevelse av laksens verden.

Klassifisering av 1laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks. Vitenskapsrådets metode for å . Ifølge en ny studie har villaks med mye genetisk påvirkning fra oppdrettslaks en annen alder og størrelse når den blir kjønnsmoden enn villaks. Har du fisket etter laks, og er usikker på om det er en villaks eller en oppdrettslaks du har fått? For en som kanskje ikke har den hele og fulle kunnskapen om .