Veps overvintring

Om høsten dør koloniene ut, med unntak av de befruktede hunnene (dronningene), som forlater bolet og overvintrer på et egnet. I Norge er norsk veps , tysk veps og jordveps blant de vanligste artene. I Norge skjer dette på sensommeren, deretter overvintrer dronningen.

Biologi › Dyr › Insekter › Årevinger › Stilkveps › Stikkeveps Bufret Lignende 22. Her forsyner flere veps seg av en pære.

De unge dronningene blir befruktet straks etter at de er ferdig utviklet om sommeren, og overvintrer. Veps lever bare fra våren og frem til frosten kommer om høsten. Det er bare unge dronninger som overvintrer. Våren etter et vepseår er det . Bare dronningen overvintrer hos veps. Veps Stikkeveps, illustrasjonsfoto.

Dronene dør raskt, mens de nyparete ungdronningene overvintrer til neste vår f. Dette ser kanskje ut som ei flue for de uinnvidde, men det er en veps.

Dronningmoren er dø hannene og . Kun dronningen overvintrer , bolet brukes kun én sommer. Senhøsten er et tidspunkt der jordveps er spesielt slitsomme fordi vepsene da er mer opptatt av å. Brodden som vepsen stikker me er. Surrende fluer, veps og mygg og kravlende larver, biller og maur.

Hvis det er en av flueartene som overvintrer som voksen, slik som loftsflua,. Han jobber med en rekke ulike insektgrupper som veps , bier, . Marihøner overvintrer som voksne. Anholosykliske raser har utelukkende partenogenetisk utvikling med ukjønnet formering. Disse overvintrer vanligvis som voksne individer på tempererte steder,.

Stikkflua er utbredt over store deler av verden. I Norge har stikkflua en vid utbredelse, men den er knyttet til gårder med husdyr. Den kan ikke overvintre utendørs. Der mates larvene fra bier og humler med pollen, mens vepsene serverer. Av sommerens humler er det kun dronninger som overvintrer.

Les mer om insekters overvintring her eller her. Texas er hjem for mange arter av veps , inkludert en av de få insektene foruten bier som.