Vedlikeholdsplan borettslag

Dette er et førsteutkast til en vedlikeholdsplan for Spoven borettslag. En tilstandsvurdering fører oftest til en prioritert vedlikeholdsplan som styret kan bruke . På bakgrunn av tilstandsvurderingen har OPAK også utarbeidet en vedlikeholdsplan. Sett opp en vedlikeholdsplan ut ifra en tilstandsrapport av bygget.

Du har selv ansvar for vedlikehold innenfor boligens fire vegger, mens borettslaget har ansvar for vedlikehold av uteareal, fellesareal og bygning.

OBOS Prosjekt AS har utarbeidet en vedlikeholdsplan for Lohøgda borettslag , og har registrert et etterslep av vedlikeholdsoppgaver i. Denne filen inneholder også svarslipp i . Planen skal periodiseres over ti år, slik at borettslaget får et godt grunnlag for. En plen består av ulike sorter gress og kløver og det er ønskelig at den er grønn og slitesterk. Hvem har ansvaret for vedlikeholdet? Og kan du leie ut leiligheten din?

Vedlikeholdsplan for Ryenberget borettslag er lagt ut på vår nettside. Vi skal ha nytt møte vedr vedlikeholdsplanen 18.

Styret har nå forberedt alle saker til GF den 15. Seksjoner kan påføres skader på grunn av manglende vedlikehold enten . Vi er eksperter på vedlikehold og oppgradering av bygninger og uteareal. Da borettslaget skulle gjennom et omfattende rehabiliteringsprosjekt, fikk de hjelp til. Andel boligselskap med vedlikeholdsplan for bygningsmassen. Fornying av lekeapparater og utemøbler.

Drenering langs rekkehusene 1D-K. Utskifting av defekte vinduer og dører. I forbindelse med vedtatt vedlikeholdsplan har borettslaget inngått avtale med OLIMB vedrørende . Asker og Bærum Boligbyggelag AL: Geir Håstein, bygningsinspektør. Vi har hentet inn pristilbud på rehabilitering av rekkehusene to ganger med to års mellomrom.

Før borettslag og sameier starter større byggeprosjejkter, må styret ha kontroll på. Mange borettslag har egen vaktmester som ordner opp for deg. Alle borettslag bør ha en vedlikeholdsplan ! Bygg som er godt vedlikeholdt er mer verdt enn et bygg som forfaller!

Vi er et kvalitetsbevisst serviceselskap innen maler, fasadevask og murerarbeid.

Med lang erfaring, bred kompetanse og. Når det gjelder budsjett og vedlikeholdsplan så skal borettslaget. Borettslaget som helhet har ansvar for ytre vedlikehold av alle bygninger.

Foreslått vedlikeholdsplan for borettslaget kan du finne under. Last ned maler som kan benyttes av sameier og borettslag. VEDLIKEHOLDSPLAN Teknisk utvalg har lagd forslag til vedlikeholdsplan for borettslaget.