Utrydningstruede arter

Hvert andre år legger IUCN ut sin liste over verdens truede dyrearter. Det er forskjellige graderinger av hvor truede de er. Selve symbolet på truede dyr, kjempepandaen, har fortsatt en usikker framtid foran seg.

Her er verdens mest truede dyr. Men hva med de artene som ikke . At en dyreart havner på en liste over truede dyrearter kan også være en .

Stadig flere arter havner på Verdens naturvernunions rødliste. Over en tredel av de undersøkte artene er utrydningstruet. De fleste av disse artene er biller, karplanter, lav og sopp.

Totalt truede arter er utpekt som prioriterte arter. Disse artene har et ekstra sterkt . Vi har samlet alt om truede dyrearter , som pandaer, tigrer, neshorn, isbjørn og mange flere. Test din kunnskap om truede dyrearter fra hele verden.

Frosken ble ført opp på rødlista over utrydningstruede arter samtidig som den ble registrert, eller oppdaget, av en tropeforsker.

Arter kan være nyoppdagede og utrydningstruet samtidig. Mange tenker på naturvern og bevaring av artsmangfold som noe som bare angår andre land. Men problemstillingene er høyst aktuelle også i . Opplegget Truede dyrearter tar for seg en del kjente, truede arter og ser på hvorfor akkurat disse artene er truet.

Menneskers handlinger dreper dyr. Oslo (NTB): For tre og et halvt år siden sa Miljødirektoratet at en rekke handlingsplaner for truede norske dyrearter var snart ferdige. Den nasjonale rødlista gir den . Direktoratet for Naturforvaltning har framlagt ny liste over truede norske plante og dyrearter. Endangered Species Program er en ny pedagogisk opplevelse for frivillig arbeid med utrydningstruede arter. Gjennom prosjektet vil du blant . Eiendomsmeglere på listen over utrydningstruede arter.

Dette året har eksperter fra IUCN satt sammen en liste over verdens 1mest utrydningstruede dyr og planter. Regjeringen trapper opp kampen mot handel med truede arter , og sender nå ny forskrift på høring. Geparden og tre delfinfamilier er blant artene som er lagt til listen over utrydningstruede dyrearter.

En ny bevaringshage skal vise frem utrydningstruede plantearter på taket av Haukeland sykehus. Hagen på taket bidrar som et fristed både for . Norsk rødliste gir en oversikt over truede arters risiko for utdøing.