Treborende insekter

Selve insektene kalles for treborende insekter eller treskadeinsekter og omfatter en rekke treborende billearter. Begrepet tremark brukes fordi det er larven . Hvordan oppdage tegn på biller. Tremark er faktisk larver fra treborende billearter.

Treborende insekter reproduserer seg innendørs, og kan gjøre stor skade på hus og innbo. Vi har ulike sorter treborende insekter slik som Stripet Borebille og .

Bruk av slike materialer innebærer derfor den avgjort beste beskyttelse mot insektskader. Stripet borebille er et av våre vanligste treborende insekter. Det er larvene som gjør skade på treverket, ikke selve billen. Effecta Universal Insektmiddel mot treborende insekter. Produktet er godt egnet til bruk både ved bekjempelse og forebyggende behandling mot borebiller.

Vannbasert formel som medvirker til at virkestoffet trenger inn . Tanaco A-Tox PROFF til treborende insekter. Produkter mot treskadeinsekter – for eksempel husbukk og stripet borebille. Bruksanvisning ved behandling mot treborende insekter som f.

Kan brukes på alle utsatte trekonstruksjoner i . Last ned brosjyre (pdf) for mer informasjon. Det er flere forskjellige typer treborende biller som følger med fyringsveden inn,. Det er for tørr luft til at et treborende insekt skal trives. Bostrichidae) og barkbiller (Scolytinae ). TREVERK SOM NÆRING FOR INSEKTER.

Dette gir grobunn for en meget rik . Lerkebarlusa tror jeg forårsaker søtt sekret. Gir beskyttelse mot angrep av råtesopper og treborende insekter som borebiller. ISOCELL celluloseisolasjon og skadedyr. Journal: Norsk Entomologisk Tidsskrift. Egg og larver utvikler seg ikke i . Impregnering til fuktutsatte trekonstruksjoner inne og ute.

Bruksbetingelser: Under påføring må jord tildekkes. Må ikke brukes på materialer som kommer i . Every month we have millions of visitors on Kompass, looking for companies like yours. Register your company on Kompass and build your FREE company .