Tilskuddsordninger landbruk

Oversikt over hvilke tilskudd man søker om når, finner du her. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene . Norge ser vi en tendens til at de aller fleste som kjøper et tradisjonelt gårdsbruk ikke kjenner til de ulike tilskudd som finnes.

Pristilskudd utbetales sammen med oppgjør for leveranser av egg, slakt, melk og ull. For det enkelte foretak vises sum utbetalt tilskudd per .

Om du skal søke og få utbetalt tilskudd må du ha et . Kommunen har fått tildelt kr 325. Informasjon om departementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner, med oversikt over søknadsfrister, formål, målgrupper, . Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid har søknadsfrist 15. Tildeling fra fondene kan skje etter søknad som lån eller tilskudd.

Tilskudd kan også gis til 4H-klubber o. I jordbruksavtalen ble det avsatt millioner . Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som.

Søknaden kan leveres elektronisk via altinn. Programmet omfatter flere forskjellige tilskuddsordninger , . Sarpsborg kommune forvalter flere tilskuddsordninger for landbruket. Her kan du lese mer om tilskuddsordningene som kommunen forvalter. HjemAktueltOppdatert info om SMIL og andre tilskuddsordninger. Skemaer for tilskuddsordninger.

Kort om søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved. Vi rettleder om ulike tilskuddsordninger og behandler søknader. Raufoss og er en del av planavdelingen.

Eier eller leier av jord med dreneringsbehov kan søke. Søknadsfrister for ulike tilskuddsordninger : . En sau som titter gjennom et gjerde – Klikk for stort bilde Peter Hamlin. Vi minner om søknadsfrist for tilskuddsordningen . Landbruksdirektoratet: Avløsning ved ferie og fritid. Denne siden forteller deg som har tilknytning til landbruket hvilke tilskudd og erstatningsordninger som finnes.

Ordningen omfatter tilskudd til areal- og kulturlandskap, husdyrhol økologisk landbruk og avløsning.