Substrat

Substrat brukes med ulike betydninger i mikrobiologi og biokjemi. I mikrobiologien brukes substrat om en organismes næringsmedium, . Substrat , grunn, grunnlag, underlag. Dette er en pekerside, og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den . Substrat i biologi er det underlaget som en plante eller et dyr lever på.

Den inkluderer både biotiske og abiotiske faktorer. Når man snakker om bakteriekulturer, . Substrat – Et molekyl som gjennomgår en endring i en biokjemisk reaksjon katalysert av et enzym. Et substrat er i lingvistikken det språket som opprinnelig blir talt i et område når et annet språk kommer og tar over i samfunnet. I dette vinduet skal du finne tabell nfor oppslagsordet substrat. Norges største dyrkebutikk på nett.

Alt av gartnerutstyr for det beste resultat. Organisk og hydroponisk vekstmedium til alle planter. Finn synonymer til substrat og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett.