Stripet borebille behandling

Stripet borebille (Anobium punctatum) har lokale navn som mit, mott og mår. Voksne biller kan klekke etter endt behandling. Hvordan lever stripet borebille?

Bufret Les om stripet borebille (Anobium punctatum), vanlige problemer med stripet. Insektene vil også dø av varmebehandling.

Hovedbehandling bør være fuktreduserende tiltak, alternativt kombinert med . Andre angrepne områder behandles med insektmidler beregnet til . Det er larvene som gjør skade på treverket, ikke selve billen. LAGER HULL: Treverk som er angrepet av stripet borebille har . Borebiller (Ptinidae, før oftest kalt Anobiidae) er en artsrik familie av små, ofte. Den arten som oftest gjør skade, er stripet borebille (Anobium punctatum).

Hos oss kan du derfor få både frysing, varmebehandling , transport og . Larvene til stripet borebille og husbukk.

Men slik overflatebehandling har også sine. Men stripet borebille , som de egentlig heter, er en liten fyr få av oss vil ha i. Det er bare noen få mm ytterst som blir behandlet , og billene og . Vi har ulike sorter treborende insekter slik som Stripet Borebille og Husbukk. Ved °C dør den etter – timer. Andre hull vil over tid enten tettes av støv eller nyere sjikt med overflatebehandling. Ved behandling av stripet borebille og husbukk sprøytes treverket som er . Den stripete borebille er utbredt og finnes stort sett over hele landet.

Boss Norge AS kan behandle mot slike angrep. Trevirke angrepet av stripet borebille. Overflatebehandling , trykkimpregnering og modifisering 571.

Ved ºC er så mye som timer behandling nødvendig. Temperaturer under ºC bør ikke brukes ved bekjempelse av stripet borebille. Det latinske namnet er Anobium punctatum.

Stripete borebille blir ofte omtalt som mit, mott , mår eller tremark på folkemunne. Om du oppdagar 1-mm store hol .

Behandling : På grunn av forholdsvis rask utvikling av en maurkoloni, kan stedene . Reir ute Maur kommer inn kun tidlig på året Behandling Tette der maurene kommer inn. Skadeinsekter som barkebille, stripet borebille , stokkmaur og husbukk fjernes. For bekjempelse av blant annet maur, veps, fluer, stripet borebille , husbukk , edderkopper,.