Strekkmetall til sau

Vi leverer en rekke standardmål og lager på dine mål om standardmål ikke passer. Dersom du trenger spesialformat, lager vi gjerne på dine mål. Strekkmetall på ramme leveres med U-profiler som gjør . Sprell ”levende” strekkmetall – suveren gjødselgjennomgang.

Transportkasse for sau , økonomimodell.

Kjøp bunn med strekkmetall og rørbjelker for pallegaffel under. Topplokk og hjørner følger med. Sau og lama på beite på Tjøtta. Bygge driftsbygning sau innlegg 12.

Flere resultater fra gardsdrift. Komposittgulv: Det nyeste av gulv til sau og med mange fordeler. Nå er det imidlertid et krav om tett gulv på liggeunderlaget til .

Kaldfjøs: I kaldfjøs kan det være aktuelt med strekkmetall som gulv. Ett av argumentene mot plastgolv til sau er glatthet og sklisikkerhet. Løse plater og på selvbærende stålrammer. Fôringsautomat for tilskuddsfôr til sau og storfe på beite. Sau på tallegulv trenger større areal enn på spaltegulv, slik at tallen.

Søyer med full ull valgte tregulv framfor gummimatter og strekkmetall framfor halm. Da begynte vi med seks ammekyr og seks sauer , sier Nils Arne. Forhekk til tradisjonell saueinnreiing vert . Kravene om at deler av innearealet for pattedyr skal være tett, det vil si ikke fullspaltegulv eller strekkmetall , . Det er nå vanlig med gulv av såkalt strekkmetall , der sauene går på et . Vi har testet det på 2vinterfôrete sauer. Det har alltid vært sau på familiegården som jeg overtok for år siden.

Jeg ville overta gården, men ikke bo på en gard uten sau og et fjøs. Går sauen på drenerende gulv, som strekkmetall , skal hver sau ha 9 . Mik plastrist med strekkmetall rundt appetittforkassene. Bingeskille med stående spiler og .

Alt strekkmetall som vi produserer er miljøvennlig, d. Nortura har visningsfjøs for sau der medlemmer kan søke nye ideer når de skal. I tilknytning til fjøsen er det bygd en stor . I preferanseforsok mellom ulike typer spaltegulvsmaterialer foretrekkes sauer heller ikke et materiale over et annet, men tett gulv . Driftsbygninger for sau – Studietur til Troms 10. Det fores med rundball som rives opp.

Foto: Helsetjenesten for sau , Svenska Djurhälsovården og Embrik Gjengedal.