Store biller i norge

Billene utgjør den største insektordenen. De fleste biller har et hardt ytre skjelett, og karakteristisk for billene er at framvingene er omdannet til harde dekkvinger som danner. Hodet har bitende munndeler med velutviklede, noen ganger svært store overkjever. Biller Bufret Lignende Biller (Coleoptera) er en gruppe av insekter med fullstendig forvandling. Løpebiller (Carabidae) er en meget artsrik familiegruppe med biller.

Biller , insektorden karakterisert ved fullstendig forvandling, bitemunn, fast hudskjelett og to par vinger, hvorav det.

Hestehovjordloppe ny for Norge og litt om den store slekten. Dette er historien om Norges mektigste bille. Garveren er blant Norges største biller med sine centimeter.

Har man imidlertid mange sølvkre, skrukketroll, borebiller eller. Husbukken (Hylotrupes bajulus) hører til trebukkene og er en avlang, relativt stor bille med lange antenner. Det er gjerne de store billene og de som overvintrer som larver som lever lengst.

Borebiller – avhengige av fuktighet. En hestelort fremstår ikke som særlig delikat, men for larvene til en av Norges største biller er den nettopp det.

Disse er helt ufarlige men kan virke sjenerende. Om det allikevel er importert bier til Norge ber vi om at du kontakter Mattilsynet. Nyutklekte biller er lysegule-brune, og blir etter hvert brune, mørkebrune og . Noen av artene vi bør være på utkikk etter er borebiller. Regjeringa har fastlagt framtidas sjukehuskart for Norge , med store og . Identifiser rødbrune brødbiller og tobakksbiller.

Fra andre land vet vi også at store biller som er knyttet til død ved er. I Norge ble brun pelsbille første gang funnet på et studenthjem på Majorstuen i. Mange fremmede arter kommer til Norge gjennom import av tømmer og andre. Svartelista peker på at en stor andel av de fremmede artene er . Ingen biller er farlige, med mindre du spiser en av de få som er giftige.

Utenfor huset har vi hatt noen merkelige flyvende biller. Den var altså på str med en liten. Kan minne om store humler når de flyr rund.

I Indre Østfold er et av stedene hvor det finnes villsvin.