Stokkmaur dronning

En effektiv bekjempelse av stokkmaur , må rettes direktemot redeområdet, hvor. I en etablert koloni vil dronningen (e) legge egg fra våren til midten av august. Arbeiderne varierer fra fem til mm lange, og dronningen kan bli . Camponotus herculeanus og Camponotus.

Utseende kan hos norske arter minne om rød skogmaur, men stokkmaur har. Ved et angrep må en finne stedet hvor de har sitt bol, der dronningen holder til.

Dronningen kan bli opptil mm lang. Stokkmaur er Europas største maurart. Utbredt over det meste av landet. MAUR INNE: Mens den svarte skogmauren ikke gjør stor skade inne, fordi den kun gnager på allerede ødelagt treverk, vil stokkmauren også . Når stokkmaur -hunnen har paret seg, oppsøker hun en trestubbe, en felt stamme, en telefonstolpe eller liknende. Et levende tre kan også brukes, hivs dronning.

Så dette kan kanskje være et stort skogmaureksemplar istedet? Kan man se om det er dronning eller arbeider? Multi- dronning kolonier har flere millioner arbeidere og flere tusen dronninger.

Hodet er tofarget, det skiller de fra stokkmaur som har et helt sort hode. Målet er at de bringer åten tilbake til dronning og larver. Både stokkmaur , sauemaur og svart jordmaur (sukkermaur) bygger. Norge av stokkmaur og svart jordmaur (også kalt sukkermaur). En dronning kan leve opptil 20 . Det er nok en stokk-maur dronning vil jeg tro.

Veldig effektiv da både yngel og dronning også dør. Størrelsen på arbeiderne varierer ganske mye (5-mm), derfor kan den . Samfunnet etableres ved at en befruktet dronning finner et egnet . En ny befruktet dronning kan starte en ny koloni . I følge Krogstad trives stokkmauren på de samme områdene som jordmaur. Også sukkermaur, skogsmaur og stokkmaur blir aktive. De er faktisk ganske så mange av flyvemaurene som er hanner.

Når vi finner dronning -bolet behandler vi områdene med insektsmidler som dreper . Har egne satelitter uten dronning for oppaling av kjønnsdyr og arbeidere. Typiske byggesteder for stokkmaur : Sør eller vestvendte vegger der det er varmt, i vannskadde materialer. Levetida til ei dronning kan strekke seg til år.

Denne kan stikkes ut som et våpen.

Bak hvert artsnavn angis lengde på hhv. Nederst til høyre på bildet har vi stokkmaur til venstre ser vi stripete .