Stell av gravsted

Kirkevergen kan besørge årlig planting og stell av grav , dersom du ønsker det. Ved forskuddsvis innbetaling av en fastsatt avgift til en gravstellsavtale, kan . En viktig forutsetning for at et . Når avtalen er skrevet og sendt vår administrasjon, blir den lagt inn i . Gravferdsetaten kan hjelpe deg med stell av gravplassen. Bestiller du sommerstell vil vi gjødsle, vanne, kantklippe og luke.

Norsk Kirkegårdsservice AS har stor pågang og selger . Sandefjord kommune kan vedlikeholde gravsted. Vi har et sortiment der du fritt velger antall og type planter. Jeg og mine søsken skal etablere rutiner knyttet til våre foreldres gravsted , hvor vi skal ha ansvaret ett år på rundgang. Avtalen kan opprettes som årlig fakturering eller som forhåndsbetalt gravstell. Beløpet som kan innbetales vil variere etter hvor stort gravstedet.

Beplantning – Tilsyn – Vedlikehold. Fester får varsel på forhånd når det ikke lenger er dekning for årets stell på kontoen. Jeg passer på at det ser pent ut, at lyset brenner, at blomsten.

Rydding av grav , Vårblomster,. Kistegraver kan festes sammen til ett gravsted. Molde kirkegårder tilbyr stell av grav. Oversikt over tjenester og priser knyttet til stell av graver. Gravstell må bestilles så tidlig som mulig i . Betaling skjer ved årlig faktura eller ved gravstellavtale (fond) . Plantefelt ordnes av fester, hvis ikke annet er bestemt.

INFORMASJON OM STELL AV GRAVER. Stell for året må bestilles innen 1. Her finner du nyttig informasjon om stell av graver og gravlegat. Grosvold gård er et innholdsrikt familiedrevet gårdsbruk med 1vinterfora sauer , grasproduksjon, gartneri me. Kirkelig fellesråd kan besørge årlig beplanting og stell av grav mot forskuddsvis betaling, dvs. Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tillbud.

Vår leverandør av blomster, jord og gjødsel: Enklere stell og vedlikehold av gravsteder. Det er mange som av forskjellige årsaker ikke har . Fellesrådet administrerer avtaler om stell av graver. Enkelte gravsteder vil forbedres med kasser.

En urnegrav kan ha inntil fire – åtte urner på samme gravsted , mens en. Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester, vil kirkelig råd overta ansvar for planting og stell av gravstedet for ett eller flere år.

Vi på Otta Blomsterdesign hjelper gjerne deg som av ulike grunner ikke selv kan stelle på gravstedet. Avtale inngås med den forutsetning at gjeldende reglement følges. Vi tilbyr stell av grav : Vår- og.

Satsene, med unntak av festeavgift for gravsteder som Trysil kommunestyre.