Starte fiskeoppdrett

Men er det noe anna som kan tjene like mye som oppdrett av fisk. Eksamen entreprenørskap og bedriftsutvikling 2. Den som skal starte et landbasert anlegg må betale leie eller kjøpe arealet anlegget skal ligge på. Dagens regime innebærer at den som vil . Hvordan bør man starte opp avlsarbeidet på nye fiskearter, og hvordan skal den første.

Dette er viktige spørsmål når nye fiskearter står for tur til oppdrett. Hummeren har en stor etterspørsel, et begrenset tilbu høy pris og er et eksklusivt produkt, . Volden fiskeoppdrett , sier Harald Volden. Nå kan endelig byggingen av denne starte. For over ett år siden fikk ti . I tillegg vil oppdrett på land legge beslag på betydelig areal.

Flytting av fiskeoppdrett til land vil kreve svært store investeringer fra . Utviklingen innen oppdrett har medført at små aktører har store utfordringer m. Fiskeoppdrett er en intensiv form for drift hvor millioner av oppdrettsfisk hvert år framavles og slaktes. Globalt er oppdrett av karpefisker utbredt. Alle som har valpekull er oppdrettere, med det ansvaret det medfører, uansett om . Ikke bare bare å starte oppdrett av rognkjeks.