Sopp på husvegg

For at råte skal oppstå må det være både fukt, varme, oksygen og næringsstoffer. Når disse faktorene opptrer samtidig på en husvegg hvor det . Finnes oftest på nordvendte vegger og bak busker og trær som står nær husveggen. Svertesopp er ikke kun en type sopp , men er ofte flere ulike typer sopper som.

Hvite og lyse husvegger får lettere svertesopp enn mørke vegger, fordi de ikke . Ifølge Jotun gjør dette at sopp – og algevekster ikke så lett får feste og at.

For det første så er husveggen mest skittent nederst, så det gjør ikke . Fjern vegetasjon nær husveggen da dette gir både skygge og holder på . Jeg ser at husveggene har fått svarte flekker noen steder, hva er dette, og hvordan. Dette er sannsynligvis svertesopp, dvs. Mørk maling er mer motstandsdyktig mot sopp og begroing. Gi huset en behandling med sopp – og algedreper etter vask og før maling. Midlet sprøytes på husveggen etter . Vokste en meter opp, og ut fra en husvegg bak et sementrør.

Huset er sikkert over 1år gammelt.

Regelmessig utvendig vask vil forebygge sopp og råteskader, samt gi økt levetid for maling og beis. Og sopp og alger synes jo også best på lyse flater. Busker langs husveggen holder på fuktigheten, og kan med tiden gi grobunn for sopp og alger. Hus, hage og oppussing: Skal male husvegg.

Når veggen er tørr og ren, påfør Jotun sopp – og algedreper. Sammen med økt forurensning gir det bedre vekstvilkår for sopp og alger på husveggen. Hvis det får sitte, gir smusset skader på materialene. Bloggartikler: Bort med mosegrodde flater ute og inne! Redd hagemøblene fra sopp , flass og grønske!

En inspeksjon rundt husveggen avslører kanskje at regn, snø og vind. Siden malingen holder seg bedre på en ren husvegg betyr dette at du. Terrassevaskeren er for grov til husveggen og er kun designet til. I en undersøkelse utført av Opinion for KLP svarer fem av ti av de spurte på landsbasis at de ikke har sjekket husveggen sin for sopp og råte.

Husvegg Under finner du behandlingsmetode for husvegg. Denne veggen ser med det blåtte øyet tilsynelatende ren og pen ut, men hvis vi zoomer inn med et biokamera så ser vi at det fortsatt er .