Små biller i huset

Biller Biller utgjør ofte et stort problem for enkelte næringsmiddelbedrifter, hvor de kan formere seg stort, og destruere råvarer. I spesielt problematiske situasjoner kan små mengder sprøytemidler. Identifiser rødbrune brødbiller og tobakksbiller.

Skjeggkre og sølvkre er små insekter med lage antenner og haletråder. Hus og hage – Kvinneguiden Forum forum.

Jeg har hatt såkalte vestkantbiller i leiligheten min (5. etg). De er små og brune, som du beskriver. Temaoversikt › Åpent forum Bufret Lignende 13.

Tusenben, saksedyr, edderkopper og ulike biller kan alle forville seg inn i. Skadedyr på kjøkkenet › Er du redd for disse småkrypene? Om man klemmer dyrene flate, setter de små rødbrune flekker på underlaget. Småkrypet , som egentlig heter brun pelsbille, har nå spredt seg over hele Oslo.

Majorstu- biller er funnet hjemme hos folk så langt nord som Harsta og til. Små dyr, 1-mm lange, med to lange, skorpionaktige klosakser. Støvlus (Psocoptera) er små , millimeterstore insekter som ofte er vingeløse.

Nybygde hus av tre og betong kan også tiltrekke seg støvlus de . På loftet finnes det ofte små åpninger ut til friluft, og gjennom disse kommer insektene . Nå er jeg paranoid og tror at huset er . Hus , hage og oppussing: Hei, Størrelsen på billene er sånn ca 1mm bred og 3-mm . Larvene er først hvite, senere gulbrune med brunt hode og har et par små , . Disse små , hårete krypene lever ikke bare under gulvet ditt. Borebillerne laver små , helt runde borehuller. Det er ganske små biller , 2-mm lange, med rund kroppsform. Noen kommer inn med veden som larver, andre som voksne biller. Da har det typisk vært stripet borebille på . De voksne biller er aktive dyr, og gode flyvere.

Her kan du se hva du skal være oppmerksom på, og hvordan du bekjemper de små skadedyrene.

Noen av artene vi bør være på utkikk etter er borebiller. HELT UFARLIGE: I små mengder Foto: Anticimex. Biller , møll, mus og rotter tar for seg både mat og klær.