Skogsmus

Stor skogmus : Apodemus flavicollis Liten skogmus : Apodemus sylvaticus Skogmus går ikke i dvale om vinteren, men trekker gjerne inn i hus. Skogmus (Apodemus) er en slekt av musefamilien, som er vidt utbredt i Europa og Nord-Asia. De lever ikke bare i skog, men også på stepper og dyrket mark.

Her er de fem vanligste musene som du kan støte på og som anses å være skadedyr; liten og stor skogmus , husmus, klatremus og markmus. Stor skogmus finnes i Norge nord til Trøndelag. Den har en kroppslengde mellom 1og 1mm. Hvorfor tror du det er skogmus.

Vi ser jo ikke ørene, men de har du kanskje sett. Synes halen er altfor kort for noen skogmus , derimot passer det . Storskogmus apodemus flavicollis. Familie: Skogmusa tilhører smågnagerfamilien. Lengde: Skogmusa har en kroppslengde på 90-1mm. I Norge finner vi storskogmus (Apodemus flavicollis) , tidligere kalt stor skogmus , i dalene på Østlandet og langs kysten nordover til Trondheim.

Skogmus en har gråbrun pels, hvit buk, gul halsflekk, lang hale, store øyge og store ører. Skogmus en kan bli 10-cm lang + 10-13cm hale og veier . Liten skogmus , gnagerart i musefamilien. Smågnager med gulbrun pels på ryggen, mer gråhvit på buksiden, ofte med en gul stripe mellom . Apodemus) Det er mange slags mus, og de vanligste i skogen er stor og liten skogmus.

Stor skogmus er 10-cm lang med like lang hale.