Skogbruksplan

Dette er et nyttig styringsverktøy for en effektiv og bærekraftig ressursforvaltning av skog og utmark. En slik plan gir deg oversikt over ressursene . Mjøsen Skog er Norges største leverandør av skogplantjenester. Prosjektet er en storsatsing finansiert av Landbruks- og matdepartementet, og er en implementering av skogbrukets sektoransvar for . FORAN Norge AS har bred erfaring og høy kompetanse innen utarbeidelse av skogbruksplaner , ressursoversikter og miljøregistrering.

Et eksempel er skogbruksplanlegging. En skogbruksplan er kostnadskrevende, . Vestskog tilbyr tenester innanfor skogbruksplanlegging , hogst, tømmerkjøp, planting, ungskogpleie og utmark. Kontroll av grenser og eiendomsforløp. Skogbruk er ein langsiktig aktivitet og val av . Din skogbruksplan produseres basert på det offentlige eiendomskartet levert av Statens Kartverk og kommunene.

Ditt verktøy for økonomisk og miljømessig forvalting av skogen.

Hva er en skogbruksplan med miljøregistrering? Skattepliktig del av skogfondsmidler som brukes til betaling av skogbruksplan , skal med dagens regler ikke skattlegges ved uttak, men gå til . Ansvaret for den praktiske driften av UMB-skogen er overført fra Institutt for naturforvaltning (INA) til Senter for husdyrforsøk (SHF). Verdien av en tradisjonell, statisk skogbruksplan forringes imidlertid raskt. Det er svært viktig at samtlige gardsnummer og bruksnummer er med. Staten tilbyr nå dekning av kostnadane ved ny områdetaksering og utarbeiding av skogbruksplanar med . Leif Laache, skogbruksplanleggar Sogn og . Som en følge av dette finnes det nå flere kartsystemer som kan benyttes.

Martinsons kan hjälpa dig med att upprätta en skogsbruksplan som ger en översikt på skogsfastighetens status vad gäller faktorer som sortiment. SKOGBRUKSPLAN : Pål Westerbeek og Gunnar Kvaal er begge klar på at det på alle måter er en fordel at skogeiere utarbeider skogbruksplan. Det er utarbeidet skogbruksplaner for alle skogeiendommene. Ta kontakt med kommunen dersom du trenger skogbruksplan eller miljøregistreringer for din . Status skogbruksplanlegging – andel kartlagt areal.

Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca andelseiere på Østlandet. Disse representerer 1millioner .

Det gis mulighet for kjøp av tilleggsprodukter som behandlingsforslag og avvirkningsprognoser m. Denne høver for deg som alt har basispakken, Skog- bruksplan. Strøm, Magnar Sivertsen, Bente Husby, Vegard Aune, Åge Morken og Stian Jøssund.