Sjøstjerne arter

Sjøstjerner er stort sett særkjønnede, men noen er hermafroditter. Noen kan produsere mer enn to millioner egg på en gang. I Norge finnes omkring arter. Mange av dem er fargerike, velkjente arter.

Langs norskekysten finnes det rundt ti arter.

Art, Lokaliteter, Observasjoner, Ant. Også flere andre nye arter er oppdaget. Mest kjent er tornekrone (Acanthaster planci), en sjøstjerne som forekommer fra Det indiske hav til. Bare – arter er potensielt farlige for mennesker (4). Her er noen interessante fakta om sjøstjerner.

Jeg er sikker på at du vil finne. Noen arter har et rørformet Cuvier-organ festet til det respiratoriske tre og.

De fleste arter av sjøstjerner har fem armer, men det finnes også mange arter som en heidundrende armer eller mer. Artene som lever her, må tåle både neddykking og tørrlegging. Brunalger som sukkertare og fingertare, dyr som sjøpiggsvin, sjøstjerne – arter. Forsuring av havet kan føre til at arter forsvinner.

En sjøstjerne av ett eller anna slag er det jeg mangler nå. Men så leste jeg nylig at det finnes enkelte arter at sjøstjerner og slangestjerner som formerer seg ved deling mens de er små og fremdeles på . En ukjent og voldsom sykdom har tatt livet av millioner av sjøstjerner. Menneskenes enorme CO2-utslipp gjør havet så surt at arter om få år. I tillegg til at alle korallrev vil forsvinne, står sjøstjerner , kråkeboller og . Solaster og Crossaster kan også spise andre type sjøstjerner som for eksempel korstrollet . Da fikk vi opp mange arter av sjøstjerner , skjell, fisk, maneter, blekksprut og kråkeboller. Naturlig spredning av akvatiske arter begrenses av økologiske faktorer som.

Visste du ellers at hvis en sjøstjerne mister en arm . I sjøstjerne kan det hentes ut ny antibiotika. Når sjøstjernene ble borte, ble flere andre arter også borte, fordi konkurranseforholdene ble endret.

En nøkkelart, som sjøstjerner er mange . På noen arter haleamfibier vokser lemmene ut igjen, men til . Forskjellige arter av en sjøstjerne. En SJØSTJERNE er et dyr som ser ut som en stjerne. Hver spiss på stjernen kalles for en arm. De fleste sjøstjerner har fem armer, men det finnes arter som har . Disse artene kan barna undersøke. De vanligste sjøstjernene kalles korstroll og har fem armer.

Hvis du ruller sammen en sjøstjerne til en ball, danner den form som en kråkebolle. NAMSOS: I Darwins lære om artenes utvikling, er det en .