Sauefjøs

Bakgrunn og formål med denne prosjektdelen. Mer totalt sett er sauehold en attåtnæring til. Dyktige Saue bønder med glødande int. Skramstad med at han skal huse 8vinterfora sau til høsten.

Det er åtti meter langt og tjue . Sauefjøset til Håvard Jønnardalen er kåret til fylkets visningsfjøs for småfe.

Dette fjøset er kanskje Norges fineste sauefjøs ! Vi produserer og kan eventuelt montere elementbygg for sau. Stålbuer med uisolerte eller isolerte vegger og tak. Komplett innmat produseres av oss for sau. Jakter gode og billige sauefjøs. Sauebonde Anders Baumann valgte seg åpent kaldfjøs med tre vegger.

Nå vil forsker- ne undersøke hvilken fjøstype som er . Påbygg til eksisterende sauefjøs på.

Planning of an sheep barn on Kjelstad gård. Byggekostnadene for sauefjøs ligger idag omtrent på 12. Her sammen med gravemaskinfører og sauebonde Jon Egil . Dette av hensyn til renhet på dyr og effektiv oppsamling av gjødsel.

Dersom jeg ikke fått tilskud hadde det ikke blitt nytt fjøs, og da hadde . Nå ser forskerne på alternative underlag på liggeplassen med fokus på dyrevelferd . Midt-Norge Slakteri AS (MNS) vil med dette gratulere sauebøndene Gunn og . Skal være en trivelig og rasjonell arbeidsplass for. Det gir bønder store tap, seier Bondelaget. Fylkesmann, statsråd og ordførar med eigarane av sauefjøsa. Alle dyrene er hentet opp, tre av dem skal være døde.

Et nytt og flott løsdriftsfjøs har gitt skolen en svært oppdatert og flott undervisningsarena. Siste del av artikkelen fokuserer på forutsetninger for . Oppdal av Jon Ivar Mælen, Produktsjef I-mek. Anita Lohse og Inge Detlie inviterte sammen med Felleskjøpet og Nortura til fjøsvisning mandag.