Saltutslag

Når vannet fordamper blir det krystalliserte . Kan virkelig saltutslag være så . Murens utside må bli vannavstøtende først. Saltutslag på mur inne er ofte resultat av fuktgjennomgang fra utsiden. Ofte faller pussen av murveggene.

Glor på finn jeg skjønner dere:P.

Når steinene tørker, skiller de ut vannoppløselige salter, som populært kalles saltutslag. Men faktisk er det mer enn forskjellige slags salter . Fuktigheten tar med seg salter når den vandrer ut til mur- eller betongoverflaten. Impregner du med Betongtett vil salt og kalkutslagene stoppe. Artikkelen presenterer årsakene til saltutslag på nye fasader, samt tiltak som kan redusere problemet.

Mistanke om kapillært oppsug – selv om nedløp og drensledning er montert riktig , kan likevel kjelleren dra inn vann. Tegn er saltutslag på gulv eller på murvegg . De vanligste årsakene er at grunnmuren tar opp vann fra jorda, lekkasjer og vanninnsig fra utsiden som .

Teglstein og mørtel kan inneholde små mengder vannløselig salter, og vann fra mørtel, kondens fra temperaturforskjeller eller nedbør . Sprekker og saltutslag er tegn på fukt. Det finnes også andre tydelige tegn på fukt og mugg. Les hvordan du sjekker om du har fukt her. Det er en uinnredet murkjeller.

Problemet kan normalt løses med alternative metoder slik som med Xypex eller Ombrello . Vertikalt på veggen er det saltutslag under jord. Om du tetter igjen med membran eller plast vil du bare . Vi har en kjellerstue som har vært utsatt for vannlekkasje fra grunnen. Produktet løsner og fjerner kalk- og saltutslag , rust, mindre . Men er det typisk kjellerlukt bør du se deg litt om etter flere faktorer som kan tyde på fuktproblem. Er det våte flekker eller saltutslag kan det . Er dette saltutslag evt noe man bør gjøre noe . Orsaken är dålig dränering eller avsaknad av eller . Men ofte kommer saltet fra selve skinnet, og ikke utenfra.

Saltut- slag skyldes transport av fuktighet fra utsiden av murvegger til innsi- den. Etter kjøp ble det oppdaget saltutslag på begge badene.

En takstmann kom frem til at det ikke var noen synlig membran og en mangelfull avrenning av fukt. Ved hjelp av krystallisering stoppes inntrengning .