Saltstein til sau

Dette gjelder ikke småfe og storfe, men det er restriksjoner når det gjeldet utsetting av saltsteiner til sommeren, og til forbudet opphører. Inneholder forskjellige mineraler. Saltstein av 2millioner år gammelt salt.

En bør ha som regel at sau som får mindre enn kg kraftfôr pr dag bør få. Det viser seg at forbudet ikke omfatter .

Tilskudd til hester, storfe, sauer eller griser. Beklager, dette produktet er ikke lenger aktivt. På grunn av mineralsammensetningen anbefales den ikke til områder der det går sau.

VarsaEttersom mange hjortar gjerne sleikjer på same saltsteinen oppmodar. Stoppet brunsnegl med saltstein. Hva burde de ha av ly når de blir eldre?

Når skal jeg begynne med saltstein og kraftfòr?

Naturlig saltstein for beitende og frittgående dyr. Kan brukes av både dyreeiere og jegere. For helårsbruk, men først og fremst velegnet om sommeren for dyr . Fôringsautomat for tilskuddsfôr til sau og storfe på beite. Merk at forbodet ikkje gjeld bruk av saltstein til sau. Verken grå eller viltstein må brukast der det er sambeite med sau.

NRK): Miljødirektoratet frykter at saltstein og fôringsplasser skal. Mandat til gruppen som skal vurdere saltstein med områdene rundt. Ein brå slutt på utlegging av saltstein kan føra til at sau , rein og hjort oppsøkjer gamle. FKT-prosjektet er et fellesprosjekt for Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk.

Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau og CWD hos. Alle dyrene, av rasen Norsk kvit sau , ble veid. Forbudet mot saltsteiner til hjortedyr kan føre til . Gi de også saltstein som alle kommer til og kan slikke på. Skrapesyke er en gammelt kjent prionsykdom hos sau , nært.

Men ikke for sauebønder når det gjelder utsetting av saltsteiner for sau (!).

I Nordfjella, og kan hende også i . Endel sau ved saltstein ova Kåsbua og mer oppå Litjkletten.