Salg av landbrukseiendom

Kjøp og salg av landbrukseiendom kan by på en rekke praktiske problemstillinger som kan være vanskelige å få oversikt over. Gjennom denne veilederen vil vi . Mye å passe på ved kjøp og salg av landbrukseiendom – Det er mange spesielle regler og mye man bør sette seg inn i hvis man skal kjøpe eller selge . Mange selgere av landbrukseiendommer er opptatt av skatt, naturlig nok, og det store spørsmålet er hva man må betale i skatt ved salg av sin . Gjeldende skatteregler ved realisasjon av landbrukseiendom. Regjeringen foreslår at det særlige fritaket for gevinstbeskatning ved salg av.

Det er derfor ikke i alle områder slik at salg av en landbrukseiendom blir så innbringende at selger har råd til å kjøpe seg tomt og hus i samme . Gevinsten selgeren av en jordbrukseiendom har ved salget , er skattepliktig. Gården er en alminnelig landbrukseiendom ; Selger har eid gården i minst år. Videre vil gevinst ved salg av maskiner, redskap, buskap og varelager, være . Salg Av Landbrukseiendom – Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Ved salg av landbrukseiendommer på det åpne markedet, skal kommuner vurdere om prisen er forsvarlig.

Dette følger av konsesjonsloven.