Så plen om høsten

Temperaturen når du sår gress . Hvordan anlegge plen og oppnå et godt resultat. Jorden må bearbeides og ugress bør fjernes før du sår plen. For et grønt og vakkert gress er riktig . Men på høsten er du garantert suksess, og du .

Det er lagt et tykt lag med dårlig matjord. NW): Folk flest gjødsler ikke plenen på sensommeren. Start behandlingen av plenen så snart snøen forsvinner, råder ekspertene.

Før du skal så ny plen , eller rulle ut ferdiggress, må du gjøre en del . Når du skal så plenen kan du enten gjøre det for hån eller bruke en liten,. Les ekspertens tips om du skal så eller kjøpe ferdigplen. Tar du vare på plenen nå om høsten , så blir plenen mye tidligere grønn til våren, og du forebygger soppsykdommer som kan oppstå. Men, har du som P4s programleder Kjersti Idem, fått høre at man ikke bør slå plenen på høsten ?

I så fall bør du lese videre nå. Mosen vil aldri forsvinne av seg selv, så bruk en rake og krafs den opp av plenen. Tidlig om våren og utover mot høsten bør gresset være noe høyere, på disse tidspunktene trenger plen.

I vårt klima kan en så plen fra april til og med september. Videre skal en huske at man først får glede av plenen året etter. Kan jeg så blomsterengfrø så sent, uten at det er bortkastet? Når det gjeld grasdelen av dette kan nok det vere samanliknbart med plen. Om høsten bør du la gresset være litt høyere.

Skal plenen gjødsles om våren eller om høsten eller begge deler? Plenområdene er frie for snø og det begynner så smått og grønnes. Så selv, eller rulle ut de grønne løperne? Og er klar til bruk når våren . Naboen fikk ny plen på EN dag, og det så smart ut, gresset kom på ruller, de rullet. Om vinteren plager fuktighet, lave temperaturer og svakt solskinn plenen.

Slik holdes plenen grønn utover høsten , og den vil starte veksten . Raking av plenen høst og vår er et viktig vedlikeholdstiltak. Gjør en innsats på høsten , så får plenen en bedre vår.

At så plenen for hånd er fint, hvis man er vant. Men ikke bruk så mye som om våren. Grønn, fin plen utover høsten.