Regnbed

Regnbed er et fleksibelt tiltak for lokal disponering av overvann. Forslag til dimensjonering og utforming av regnbed for norske forhold. Paus er PhD student ved institutt for vann- . Det mottar overflatevann fra en ballplass og en grasbakke. Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat.

Skjult under vegetasjonen er det et gjennomtenkt . Fordrøyning, overvannsrensing og biologisk mangfold. Klimatilpasningsseminar – overvann . Et regnbed er både en smuk løsning og sund fornuft. Regnvand fra belægninger og husets . I tettbebygde strøk er overflatevann blitt en utfordring.

Når det kommer mye regn på kort ti kan det føre til oversvømmelse i. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Læs, hvordan du trin for trin . Infiltrasjonskapasiteten gjennom regnbed -overflaten . VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING. Regnbed fungerer tilsvarende som bygde infiltrasjonssoner, men er . Designprinsipper for beplantningen. Eng, naturlig vegetasjon som inspirasjon.

Ikke tydelig skille mellom vanlig bed og regnbed. Kort fortalt er regnbed et slags blomsterbed som kan ta unna store mengder vann. Gatetunet har nemlig fått ni store regnbed som gjør at regnvannet håndteres lokalt.

De ser altså både fine ut, og har en veldig viktig funksjon. Bedet beplantes med planter, der .