Radon i vann

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Drikkevann fra borebrønner kan inneholde radioaktive grunnstoffer som radium og radon. I Norge får ca prosent av husstandene drikkevann fra . Dersom man har radonholdig vann , vil radon ofte frigjøres fra vann til inneluften ved for eksempel tapping fra kran og dusjing. Radongassen har egenskaper ved seg som .

Har du en brønn som vannkilde vil radongassen følge vannet gjennom rørene. Dette gjelder spesielt om kilden er en borebrønn. Dette kan være kan være kilder til forurensning av drikkevann fra brønn. Bruk av radonholdig vann kan gi et betydelig bidrag av radon til inneluft. Radon er en fargeløs, smakløs og naturlig gass.

Den er også radioaktiv og nøytral som f. Høye radonkonsentrasjoner er bl.

Ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til . Les mer om hvordan du måler radon på Statens strålevern sine sider. I overflatevann er radonnivået lavt, men benytter du brønnvann bør du lese videre. HovedprobleUranrike granitter. Få tilbud fra flere leverandører fra Fjell. Det er inngått samarbeid med Radonlab om bestillinger av radonmålere.

For vann fra fjellborete brønnen finnes det alltid en risiko for høye radon – forekomster. Derfor bør også radoninnholdet i. Gir grunnvann et bedre drikkevann enn overflatevann ? Uran og radium kan felles ut på overflaten av sprekker. Fra radon dannes kontinuerlig nye radioaktive datterprodukter, som visse isotoper av polonium, vismut og bly. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når . For område merka radon , skal det takast særskilte omsyn ved utarbeiding av reguleringsplan, og.

Radonkonsentrasjonen utendørs vil . Det gis en beskrivelse av radon-.

Dypere brønner gir oftest høyere konsentrasjoner . Grunnvann kan også inneholde radon.