Poding av epletrær

Stammen som du poder på er en blyanttykk grunnstamme som du kan. Av podinger ble det ferdige trær , altså . Det er også derfor den benyttes verden over. Med poding kan du få mange sorter på ett epletre , altså epler til.

Eksisterende frukttrær kan podes om til en eller flere variasjoner.

Viltvoksende trær kan podes om til et frukttre på våren. Dersom man poder en svaktvoksende sort på en svaktvoksende grunnstamme vil det gi et mindre tre enn om man poder en sterktvoksende sort på samme . To eller flere planter kan podes. Det gir ikke så mange epler lengre, og det er seine høstepler. Finner jo ville epletrær som bærer frukt for eksempel! Dyrka frukttrær er ofte kloner, formert ved poding på en grunnstamme.

Noen som driver med poding av frukttrær her?

Kan jeg pode selv på småtrær fra skogen? Vanligvis er det bare botanisk nær beslektede arter som kan podes. Poding av epletrær på Gartneriet.

Flere trær er podet , og det er ikke bare epler det dreier seg om. På aprikostreet ved verandaen finnes også plommer, pæretreet har ulike . Der podes det på en grunnstamme. Trær av disse sortene selges via Plantearvens samarbeidspartnere. Epletrær podet på rogn er mer robust mot kulde en trær som ikke er podet. Du kan også pode flere ulike eplesorter på samme rognstamme.

Unntaksvis brukes poding også for urteaktige planter, for eksempel . Mange steder er det antageligvis fra rundt første mai. Sagaplant produserer sortsekte og sykdomskontrollert plantemateriale av de fleste frukttregrunnstammer og fruktsorter. Materialet er renset og testa for et vidt . Alle hagemennesker (og sikkert de fleste andre også) har hørt om poding.

Hvilket epletre du velger er en avgjørelse som vil kunne følge deg.

Epletrær er lett dyrkede og det finnes sorter som er hardføre nok til at. Poder eple på eplegrunnstamme, og pære på. Jo lavere poding , jo sterkere vegetativ vekst. Litt generell informasjon om poding av frukttre.

Bestill edelsort ferdig podet på grunnstamme direkte fra en planteskole. De vil slite på hverandre når vær og vind gjør sitt. Frukttrær får ikke frukt på grener som vokser oppover.

I mine ungdomsår jobbet jeg på et gartneri der jeg podet frukttrær.