Oppdrettslaks

Det seier Anne-Katrine Lundebye, seniorforskar ved . Norske leger, professorer og internasjonale helseeksperter mener kvinner, barn og ungdom bør holde seg unna oppdrettslaks på middagsfatet. I dag fôres oppdrettslaks med tørrfôr formet som pellets. Hver pellet er en matpakke med næringsstoffer som laksen trenger: Fett, proteiner, karbohydrater,.

I likhet med store deler av maten vi spiser inneholder også oppdrettslaks mindre mengder miljøgifter.

Det er ikke bare forskjell på oppdrettslaks og villaks (under) utseendemessig, innholdet varierer også. Det viser en omfattende studie fra Nifes, Nasjonalt institutt . Norsk laks er noe av det sunneste og beste man kan spise. Alle deler av produksjonen overvåkes av myndighetene.

Nå vet vi at rømt oppdrettslaks kan bli kjønnsmoden og gyte sammen med villaks eller andre rømte oppdrettslaks. Skjer dette årlig vil egenskapen til villaksen i . Nordnorsk studie: Villaks inneholder dobbelt så mye miljøgifter som oppdrettslaks.

Det uveide gjennomsnittet for innslag av rømt oppdrettslaks var 1 (prøver fra elver). Nå samarbeider norske forskningsmiljø også med ledende . Helgelendingen – oppdrettslaks. Skal fiske etter rømt oppdrettslaks. Et stort antall laks har rømt fra . Rømt oppdrettslaks ødelegger for villaksen.

En ny studie viser at genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks gir færre store villaks. Oksygenforholdene varierer på ulike dyp, og både oppdrettere og forskere har innsett at . Nytt rekordår for oppdrettslaks. Dette fører med seg både positive og negative konsekvenser, og meningene om oppdrettslaks er ofte mange og delte.

Tilsvarende forsøk er ikke blitt utført på. Bakgrunnen er tips om betydelige fangster av oppdrettslaks på 4 . Skadene på finnene som biletet til høgre syner er også typiske for oppdrettslaks , fortel den røynde fiskaren. Er du opptatt av helse og vil være på den sikre siden, velg makrell, sil villfanget laks eller økologisk oppdrettslaks. Det er mye som tyder på at dette var .

I tillegg ble det utført aktivt uttak av rømt oppdrettslaks , samt at en rekke. Oppdrettslaks blir fôret med mais og korn, og . Aldri før har det blitt solgt mer oppdrettslaks og ørret. Det er for usikkert både hvor mye giftstoffer laksen inneholder og hvordan . Ifølge Miljødirektoratet er dette den største trusselen mot norsk villaks.