Oppbevaring av gassflasker

Beholdere med gass skal oppbevares stående, over bakkenivå og på et godt ventilert sted. Mange har gått over fra kull til gass. Men en gassgrill kan være farlig ved feil bruk og oppbevaring.

Nesten hvert år skjer det ulykker der . Derfor må du være forsiktig når du bruker og oppbevarer gass. Tillatelse til oppbevaring av farlig stoff reguleres av Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes .

Slik tomemballasje skal tas hånd om på forsvarlig måte. Tomme gassflasker skal oppbevares på samme måte som fulle flasker, men bør oppbevares separat. Korttittel, Forskrift om sveising, gassflasker m. Forskriften gjelder også oppbevaring av andre gasser under trykk om bord på . Vi kommer ofte over gassflasker som er ulovlig lagret, og som derfor utgjør en . Nedenfor stående skjema er utdrag . TØNSBERG: Gass kan være farlig dersom du slurver med bruk og. Gass er et rimlig og sikkert alternativ til f.

Feil oppbevaring av gassbeholdere kan få fatale følger. Selv små mengder gass kan forårsake store skader. Jeg vet at det er lover og regler for oppbevaring av gass innendørs (2×11), men hvordan er reglene utendørs?

Kan jeg for eksempel sette to skap ved siden av . Reglene sier maks to 11-kilos gassflasker inne. Du bør også være obs på hvor du lagrer gassflasken. Hvis flasken lekker kan det oppstå farer, og den bør derfor oppbevares unna folk. Styret er blitt oppmerksom på at flere oppbevarer gassflasker (til griller o.l.) i bodene.

Dette er ikke lov, da det er livsfarlig! Det brukes normalt flasker av aluminium, stål eller komposittmateriale i . Oppbevaring av brannfarlig væske og gass. Det er viktig at beholdere er tette og tydelig merket.

Gass – hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m). Uansett oppbevaring av gassflaske innendørs skal flasken stå så luftig som . Instruksen skal sikre at bruk av trykksatt gass på transportable gassflasker blir utført. All bruk, forflytning og oppbevaring av gassflasker skal. Skapet er låsbart og har universalbrakett innvendig for .

Gassflasker skal heller ikke oppbevares på loftet.